prof. Neva Strel Pletikos

prof. Neva Strel Pletikos

prof. Neva Strel Pletikos - ONA VE -

Sem Neva Strel Pletikos, univ.dipl.pedagoginja, prof.socilogije, specializantka psihoterapije TA, asistentka na PF Koper pri predmetu šolsko svetovalno delo.

S svojim znanjem in izkušnjami želim pomagati učiteljem pri njihovem delu in staršem pri vzgoji. .

Sem ustanoviteljica Centra za osebnostno rast, kjer izvajam delavnice in izobraževanja za učitelje in starše. Izvajam individualna svetovanja otrokom, staršem in učiteljem.

Kraj bivanja:
Koper
Sem Neva Strel Pletikos, volje do življenja in življenjske energije mi ne zmanjka.
Sem Primorka, z gorenjskimi koreninami.
Sem mama, treh odraslih otrok.
Študij pedagogike in sociologije mi je bil pisan na kožo. Delovati sem začela kot domski vzgojitelj in hitro spoznala, da imam znanja premalo.

Začela sem s študijem teorije izbire, po dveh letih pa sem se srečala s transakcijsko analizo in pridobila naziv specializantka TA. Znanja je bilo še vedno premalo, zato sem se izobrazila tudi za NLP coacha.

Vse to znanje, predvsem pa izkušnje uporabljam pri svojem delu.

Pred osmimi leti sem ustanovila Center za osebnostno rast. Delujemo na naslovu Ulica 15.maja 16 v Kopru, lahko sodelujemo tudi preko aplikacije zoom.
DELUJEMO PO PRINCIPIH TEORIJE IZBIRE, TRANSAKCIJSKE ANALIZE IN NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA.

Poglavitni cilj našega delovanja je opolnomočenje posameznika, staršev in učiteljev, opolnomočenje otrok in mladostnikov, ki se znajdejo v stiskah v obdobju odraščanja.

V pomoč smo vam pri:
premagovanju stresa in treme,
razreševanju situacij tukaj in zdaj,
iskanju notranjih virov v sebi,
oblikovanju pozitiven samopodobe,
pridobivanju kompetenc za učinkovito upravljanje odnosov,
doseganju osebnih in poslovnih uspehov,
doseganje učnih rezultatov.

Organiziramo predavanja, delavnice in seminarje za pedagoške delavce in starše, organiziramo delavnice osebnostne rasti. Skozi individualne razgovore pomagamo pri osebnostni rasti posameznika.

Staršem svetujemo pri vzgojnih težavah, učnih težavah otrok, pomagamo pri ohranjanju dobrega stika z otroki. Opolnomočimo jih v svoji vlogi, v vlogi starša.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.