Ustanoviteljice zdrženja ONA VE: Mateja Malnar Štembal, mag. Marta Kos, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Emilija Stojmenova Duh

Ustanoviteljice združenja ONA VE (od leve proti desni): Mateja Malnar Štembal, mag. Marta Kos, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Emilija Stojmenova Duh

  • mag. Marta Kos,
  • dr. Emilija Stojmenova Duh,
  • dr. Nataša Pirc Musar in
  • Mateja Malnar Štembal

smo junija 2021 ustanovile Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja oziroma Združenje ONA VE.

Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki povezuje strokovnjakinje z različnih področij in tem ter promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne.

Naš namen je druženje strokovnjakinj in medsebojno spodbujanje žensk, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah in s tem prispevati k večji enakosti zastopanosti žensk v Republiki Sloveniji.

Naši cilji

  • Povečali bomo delež žensk, ki v Republiki Sloveniji nastopajo v medijih in na javnih prireditvah, in sicer na 50 %.

  • Vsem zainteresiranim medijem in organizatorjem javnih dogodkov bomo ponudili relevantne kontaktne informacije strokovnjakinj za določeno temo ali področje.
  • Krepili bomo prepoznavnost strokovnjakinj za določene teme in področja.

  • Spodbujali bomo mreženja med posamezniki, skupinami in organizacijami, ki jih pritegnejo namen, cilji ter vrednote združenja.

  • Člane in javnosti bomo seznanjali o težavah in napredku na področju enakopravne zastopanosti žensk v medijih in na javnih prireditvah ter na celotnem področju enakosti spolov.

»Vedno imam tak občutek, da ničesar ne znam, in vendar študiram že vse življenje in mnogo premišljujem,« je nekoč rekla znana slovenska arhitektka Gizela Šuklje. Zagotovo je katero od nas tudi že kdaj preganjal podoben občutek. Kljub izjemnemu znanju, ki ga imamo ženske. Še nedolgo tega ženske v nekaterih evropskih državah niso smele delati ali odpreti bančnega računa brez dovoljenja mož. Danes lahko delamo vse, kar delajo moški. Le v medijih in na javnih prireditvah nas nastopa bistveno manj. Da, priznam, včasih smo zato krive same. A ne vedno. Da bomo bolj opažene, da bomo znanje, ki ga imamo, lažje delile z drugimi, da se bodo slišala naša mnenja o dogajanju v družbi in da se bomo medsebojno opogumljale in vzpodbujale – za to je svet ugledala naša mreža ONA VE!

Kdo smo - ONA VE -mag. Marta Kos, predsednica Združenja ONA VE

Ona ve je projekt, v katerega resnično verjamem, da bo uspešen. Doseči želimo, da prav nobena medijska hiša ali organizator ne bo več mogel reči : “Strokovnjakinje nismo našli.” Ni prav, da v Sloveniji v medijih in na dogodkih še vedno prevladujejo strokovnjaki. Združenje ONA VE je prepričano, da čisto na vsakem področju obstajamo tudi dame, ki znamo, imamo znanje in smo ga pripravljene deliti z javnostmi. Mreža na preprost način omogoča, da se strokovnjakinjo najde in da bo tako sestava razprav bolj spolno uravnotežena. Ženske ne potrebujemo prednosti, želimo samo enakost.

natasa_pirc_musar-onavedr. Nataša Pirc Musar

Ženske prevečkrat mislimo, da ne vemo dovolj ali pa da ne znamo dovolj dobro nastopati v javnosti. Včasih nas je celo kar malo strah potrditi, da smo strokovnjakinje za določeno področje.

S pomembnim družbenim projektom ONA VE sicer rešujemo težavo iskanja kompetentnih sogovornic, toda hkrati tudi odpiramo mrežo sodelovanja, medsebojnega podpiranja in promocije znanja.

Strokovno mnenje nima spola, nima starosti, zahteva pa kompetence. In te so tudi ženskega spola.

mateja_malnar_stembal-onaveMateja Malnar Štembal

Ženske v tehniki in znanosti smo v Sloveniji bolj izjeme kot pravilo. Pa vendarle, precej nas je. In ne samo to, smo tudi uspešne in mednarodno odmevne na področjih, ki jih pokrivamo. Ne glede na to se preveč pogosto dogaja, da smo spregledane. Tako v medijih kot tudi na strokovnih dogodkih. Tudi, ko nas vključijo, ni redkost, da nam dodelijo vlogo moderatorke in ne enakovredne razpravljalke. Ko opozarjamo na to, pogosto dobimo odgovor, da strokovnjakinj za določena področja ni. Ker želimo pokazati, da to ni tako, smo ustanovile mrežo ONA VE. Da vsem dokažemo, da smo! Da obstajamo, da znamo in je škoda ne izkoristiti ves potencial, ki ga v Sloveniji imamo.

dr_emilija_stojmenova_duh-onavedr. Emilija Stojmenova Duh

Naši partnerji

Kdo smo - ONA VE - standard Google
I am Remarkable

V Googlu z veseljem podpirajo pobudo ONAVE v Sloveniji, katere cilj je povečati vidnost strokovnjakinj. To je v veliki meri usklajeno z Googlovimi vrednotami in prizadevanji, kot je #IamRemarkable, Googlova pobuda, ki ženskam in drugim premalo zastopanim skupinam daje moč, da praznujejo svoje izjemne dosežke na delovnem mestu in širše.

Kdo smo - ONA VE - MetinaLista znakVektorski 1

Metina lista je okolju prijazna spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. Na njej izpostavljajo ljudi, ideje in projekte, ki predstavljajo motor sprememb v našem času in okolju. V sodelovanju s Klipingom d.o.o. za projekt ONAVE pripravljajo analize prisotnosti žensk v medijih.

VTIS_logo_w500

Društvo v tujini izobraženih Slovencev – VTIS, je vodilna skupnost za kroženje slovenskega znanja, s čimer, kot sami pravijo, zmanjšujejo razdaljo med svetom in Slovenijo. Med več kot 2 tisoč člani imajo kar 54 % žensk – strokovnjakinj na različnih področjih!

Združenje ONAVE in Društvo VTIS bosta skrbeli za povezovanje strokovnjakinj doma in po svetu in skupaj organizirali dogodke ter iniciative za promocijo strokovnjakinj in promocijo znanja.

ZRC_SAZU_logo

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je vodilno raziskovalno in izobraževalno središče v Sloveniji, predvsem na področju humanistike in družboslovja, in hkrati ena izmed najbolj uglednih akademskih ustanov v srednji in jugovzhodni Evropi. V štirih desetletjih obstoja je postal gonilna sila vključevanja državljank in državljanov v znanost. Nudi mesto za javne razprave o družbeno pomembnih zadevah in organizira vrsto javnih dogodkov.

ZRC SAZU in Združenje ONA VE bosta sprva sodelovala pri oblikovanju zbirke citatov Slovenk, obe instituciji pa sta odprti za številne druge oblike sodelovanja na področju enakosti žensk.

Kdo smo - ONA VE - vecer logo

Večer je najpomembnejši medij in osrednji dnevni časopis severovzhodne Slovenije.

Aktualen, kritičen, pronicljiv, tehten, odprt v svet, regionalno prodoren, vsebinsko pester, pregleden in sodobno oblikovan. Vodilo časnika Večer je predstaviti stvari take, kot so v resnici, brez olepševanja. Reči bobu bob.

Pri ONA VE smo veseli, da bomo skupaj z Večerom rekli bobu bo tudi, ko gre povezovanje strokovnjakinj in promocijo njihovega znanja.

Kdo smo - ONA VE - Deloitte SheXO
Kdo smo - ONA VE - SheXO EN

V Deloittu pozdravljamo in s ponosom podpiramo pobudo ONA VE v Sloveniji, saj je v sozvočju z našim klubom poslovnih žensk SheXO, katerega cilj je povezovanje vodilnih žensk slovenskega poslovnega in javnega prostora. Smo največja globalna družba na področju strokovnih storitev na svetu. V Sloveniji smo prisotni že več kot 25 let. Zaposlujemo več kot 150 oseb, še posebej pa smo ponosni na dejstvo, da je razmerje med moškimi in ženskami v slovenski upravi 50:50. V Deloittu izredno cenimo uravnoteženost na vseh področjih, tudi med spoloma. V sodelovanju z ZNS pripravljamo četrtletna in letna poročila o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026.