V medijskih nastopih se kot gostje le v četrtini primerov pojavljajo ženske. Tri četrtine so rezervirane za moške.

Toda Slovenija ima doma in v tujini ogromno strokovnjakinj, ki pa se v medijih pojavljajo bistveno manj kot njihovi moški kolegi.

Z mrežo strokovnjakinj Slovenije ONAVE želimo doseči, da bodo strokovnjakinje bolj vidne in slišane. Mediji in osebe, ki nastopajo v njih, vplivajo na oblikovanje našega mnenja. Manj, kot bodo ženske zastopane v medijih, težje bomo dosegli spolno enakost.

Zastopanost žensk v medijih bomo merili s pomočjo naših partnerjev Metine liste in Kliping d.o.o.

Cilji

Naš cilj je, da bo do konca leta 2023 razmerje 50 % – 50 %.

Z mrežo strokovnjakinj želimo vplivati tudi na organizatorje javnih dogodkov in prireditev, konferenc in okroglih miz, da bodo za nastopajoče aktivno iskali strokovnjakinje in da nikoli več ne bodo mogli reči »Saj smo iskali, a je nismo našli.«

Zato bomo pozorno spremljali, v kolikšnem obsegu organizatorji dogodkov vabijo tudi strokovnjakinje, ne le strokovnjake. Naš skromni cilj je, da v Sloveniji ne bo več dogodkov, kjer nastopajo le strokovnjaki. Naš ambiciozni cilj je, da bo na javnih dogodkih že kmalu najmanj 40 % žensk.

Strokovnjakinje bomo ne le povezovali, ampak jih tudi usposabljali in spodbujali, da se bodo odločale za medijsko in javno nastopanje. Skrbeli bomo za kroženje znanja in se medsebojno usposabljali.

Saj veste, kaj pravi stari kitajski pregovor:

Učenje je kot plavanje proti toku reke: kdor se ustavi, ga odnese.

Še eno nalogo smo si zadali.

Ne samo v Sloveniji, tudi v svetu je tako, da najdemo bistveno več citatov uspešnih moških kot uspešnih žensk. S pomočjo partnerjev bomo zato gradili bazo citatov Slovenk – brskali bomo po zgodovini in spremljali aktualno dogajanje.

Povabilo

Zelo bomo veseli, če nam boste pri tem pomagali vsi – tako gospe in gospodje. Ker brez vas, spoštovani gospodje, ne bomo mogli doseči nobenega od zgoraj naštetih ciljev.