Združenje ONA VE
Cesta Cirila Kosmača 53a
1000 Ljubljana
mag. Marta Kos, predsednica
Mateja Malnar Štembal, podpredsednica
Matična številka: 270010700
Davčna številka: 93625162