Nataša Purkat

Nataša Purkat

Področja:

Nataša Purkat

{Name + first and last name: 1}

Sem lektorica in prevajalka, poleg tega izvajam strokovne jezikovne delavnice Lektornice za lektorje in prevajalce ter zagotavljam mentorsko podporo in svetovanje lektorjem in prevajalcem. Uživam, ko so stranke zadovoljne s storitvijo mojega podjetja Lektor’ca ter lektorji in prevajalci veliko odnesejo s posamezne Lektornice. V prihodnje želim še več lektorjev in prevajalcev spodbuditi k nadaljnjemu strokovnemu usposabljanju, saj je le z znanjem in trdim delom mogoče doseči osebnostno rast.

Različna delovna mesta so mi omogočila izpopolnitev zelo raznovrstnih kompetenc, zlasti v lektoriranju, prevajanju in reviziji prevodov, osebni in poslovni rabi računalnika ter administrativnem vodenju podjetja. Moje poglavitne delovne izkušnje skupaj z usvojenim znanjem vključujejo strokovno lektoriranje, prevajanje iz angleščine in hrvaščine v slovenščino, oboje pa sem nadgradila v revizijo prevodov, pri čemer prevedeno besedilo (ob kontroli z izvirnikom) tudi lektoriram. Lektorje in prevajalce zavzeto spodbujam k poznavanju in uporabi jezikovnih tehnologij ter drugih orodij za kakovostnejše delo.

DELOVNE IZKUŠNJE
2008–danes: Prevajalka, revizorka prevodov, lektorica in urednica
Lektor'ca, Nataša Purkat s.p. (lastno podjetje)
Dela in naloge:
• strokovno lektoriranje raznovrstnih slovenskih besedil, izvirnih ali prevedenih,
• prevajanje raznovrstnih angleških besedil v slovenščino,
• revizija (kontrola slovenskega prevoda ob angleškem izvirniku) angleško-slovenskih prevodov, z lekturo (večinoma za EU-institucije in organe, seveda tudi za slovenske naročnike),
• post-editting angleško-slovenskih prevodov,
• vsebinsko in/ali tehnično urejanje slovenskih in angleških besedil,
• uredniško delo z besedili (dobava fotografij, priprava besedila za tisk, pregled preloma),
• vse administrativne naloge: samostojna priprava in vodenje raznih evidenc in poročil, samostojna priprava in vodenje računovodskih evidenc, komunikacija s ključnimi strankami ter lektorji in prevajalci osebno, po telefonu, e-pošti in raznih spletnih orodjih in drugo.

Kot samostojna podjetnica sem na področju raznovrstnih prevodov, največ pravnih, začela sodelovati s številnimi prevajalskimi agencijami in drugimi podjetji ter raznimi drugimi strankami, za katere:
• prevajam iz angleščine v slovenščino (po približno 1.000 strani na leto),
• revidiram angleško-slovenske prevode (po približno 5.000 strani na leto),
• lektoriram prevode in druga avtorska besedila (po približno 5.000 strani na leto).

Kot predsednica Lektorskega društva Slovenije sem se trudila za stalno strokovno usposabljanje lektorjev, predvsem s strokovnimi delavnicami in predavanji, ki sem jih tudi (so)organizirala (priprava gradiva, izvedba delavnice ipd.), temu primerno tudi svoje strokovno znanje stalno izpopolnjujem.

Poleg rednega dela mesečno organiziram in izvajam tudi strokovne delavnice za lektorje in prevajalce pod krovnim imenom Lektornica. Na teh najpogosteje sama predavam, občasno pa se nam pridružijo vabljeni predavatelji. Sama največkrat vodim delavnice, na katerih se posebno posvetimo slovenski skladnji, pravopisu, besedotvorju, besedoslovju, besediloslovju, včasih pa tudi terminologiji z različnih področij.

2007–2008: Višji svetovalec II, urednica, lektorica
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu)
Dela in naloge:
• zahtevna koordinacija vseh sodelujočih pri pripravi in urejanju publikacij (urednikov, piscev, ilustratorjev ipd.),
• usklajevanje tehničnega dela dejavnosti z ustreznimi strokovnjaki,
• samostojna priprava informacij in evidenc s področja založniške dejavnosti,
• samostojna priprava strokovnih analiz, informacij, poročil in drugih gradiv,
• samostojno oblikovanje najzahtevnejših gradiv,
• sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah,
• uredniško delo pri 10 strokovnih revijah, učnih načrtih za gimnazije in strokovne gimnazije ter osnovne šole in drugih publikacijah,
• priprava in vodenje postopka javnega razpisa velike vrednosti, priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo,
• priprava finančnih poročil in skrb za finančna sredstva v duhu dobrega gospodarja,
• samostojno vodenje raznih evidenc in seznamov, administrativna dela,
• lektoriranje.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
2015: Magistrica menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja (poslovne in upravne vede; integracija spoznanj poslovnih ved, menedžmenta, andragogike in drugih družboslovnih ved). Maribor, fakulteta Doba
2005: Certificate in Publishing (lektoriranje in urejanje besedil v angleškem jeziku), London, London School of publishing
1997: Univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelka za slovenistiko in za sociologijo
1992: Srednja ekonomska šola, Ljubljana

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields