dr. Marijeta Kobetič

dr. Marijeta Kobetič

dr. Marijeta Kobetič - ONA VE -

Sem Marijeta Kobetič, coachinja in certificirana svetovalka transakcijske analize. Doktorirala sem iz področja pedagogike. Imam dolgoletne izkušnje osebnega svetovanja na področju izobraževanja, sociale in podjetništva.

Ukvarjam se predvsem z vodstvenim kadrom. Izvajam individualni in timski coaching ter različne delavnice na temo osebnega in profesionalnega razvoja.

Kraj bivanja:
Črnomelj
Coachinge in svetovanja izvajam v Novem mestu, pri naročnikih kjerkoli po Sloveniji in preko spleta.

Izobraževala sem se pri Sanji Rozman, kjer se pridobila neformalne izkušnje s področja individualnega in skupinskega izobraževalnega-terapevtskega programa. Program je vključeval izkustveno in teoretično delo, ki temelji na reprocesiranju travmatičnih izkušenj iz primarne družine, socialno učenje in pomoč pri definiranju, razumevanju in obvladovanju nekemičnih zasvojenosti ter opolnomočenju zasvojenih ter spoznavanje različnih terapevtskih tehnik.

Imam večletne izkušnje na področju socialnega dela in pedagogike. Svojo karierno pot sem pričela z delom na šoli, kjer sem svetovala v šolski svetovalni službi, opravila strokovni izpit za svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja in si pridobila dragocene izkušnje z delom z otroki.

Svetovala sem družinam o vzgoji in družinskih ter partnerskih odnosih, v sklopu dela na Centru za socialno delo. Izkušnje imam tudi z delom z ranljivimi ciljnimi skupinami, saj sem več let opravljala delo koordinatorice v projektih socialne aktivacije. Opravljen imam tudi strokovni izpit iz socialnega varstva.

Pridobila sem naziv Transakcijski analitik – svetovalec (Transactional Analyst – Counsellor) pod mentorstvom dr. Zorana Milivojevića, dr med. spec. TSTA, priznanemu psihoterapevtu in rednemu edukatorju in supervizorju Mednarodne akademije za transakcijsko analizo (ITAAc) in Mednarodnega združenja za transakcijsko analizo (ITAA) ter Evropskega združenja za transakcijsko analizo. Prav tako pod mentorstvom mag. Ivane Mandarić, učiteljice in supervizorke transakcijske analize (PTSTA-P) .

Izobražujem se na področju coachinga. Obiskovala sem različna izobraževanja pri Uporabni psihologiji. Udeležila sem se praktičnega izobraževanja Vodja kot coach in Coaching psihologija.

Leta 2021 sem postala članica Slovenskega coaching združenja, ki je del globalne mreže European Mentoring and Coaching Council.

Leta 2023 sem postala članica International Coaching Federation in ICF Chapter Slovenia.

Sodelujem tudi s podjetjem Quatifly, kjer kot zunanja svetovalka izvajam individualne interpretacije rezultatov 360 analiz.

V decembru 2022 sem prejela diplomo Integrative Constructivist Coaching Diploma (ICCD), ki ga podeljuje Koučing Center.

Leta 2023 sem prejela EMCC Global individualno coaching akreditacijo (EIA) Practitioner level.

Leta 2023 sem prejela coaching akreditacijo ACC pri ICF (International Coaching Federation).

Sem predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

V prostem času rada berem in se izobražujem na področju različnih psihoterapevtskih pristopov ter se udeležujem različnih coaching treningov.

Moje prednosti so, da sem visoko izobražena in strokovno podkovana ter da ta znanja znam učinkovito uporabljati pri coachingu in svetovanju. Imam odlične svetovalne kompetence, ki izvirajo iz različni področij, kot so izobraževanje, socialno delo in podjetništvo.

Imam bogate delovne izkušnje, ki so me oblikovale in omogočile, da sem spoznala kaj želim v življenju početi.

Želim pomagati podjetnikom, da postanejo boljši v vodenju ljudi. Posledično želim prispevati k boljši klimi, boljšim odnosom in delovnim razmeram v podjetju. S tem pa tudi k izboljšanju načina zaposlovanja, izboljšanju odnosov, vodstvenih kompetenc, vlaganja v zaposlene, kako obdržati delavce, izboljšanje komunikacije in zaupanja, preprečevanja izgorelosti itd.

Pomoč drugim je moja strast in od tam črpam energijo. Moja največja nagrada je zadovoljna stranka, ki ji pomagam narediti spremembo na bolje.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.