dr. Valerija KOROŠEC

dr. Valerija KOROŠEC

dr. Valerija KOROŠEC

Dr. sociologije, z magisterijem iz analize evropskih socialnih politik, 20 let zaposlena na UMAR RS (področje socialne izključenosti, materialne prikrajšanosti, revščine, sinteznih kazalnikov razvoja, kazalnikov spodbud za delo, neenakost spolov, zadovoljstvo, varstvo in zdravje pri delu), pred tem zaposlena na Univerzi MB. Avtorica različnih člankov na temo ideje UTD in njenih aplikacij na različnih področjih. Slovenska predstavnica v svetovni UTD mreži, so-urednica II. zbornika o UTD itd.

 

Valerija KOROŠEC, dr. sociologije, z magisterijem iz analize evropskih socialnih politik, 20 let zaposlena na UMAR RS (prej tudi področje socialne izključenosti, materialne prikrajšanosti, revščine, sinteznih kazalnikov razvoja, še vedno kazalniki neenakosti spolov, zadovoljstva, varstva in zdravja pri delu), pred tem zaposlena na Univerzi MB. Avtorica različnih člankov na temo ideje UTD in njenih aplikacij na različnih področjih. Slovenska predstavnica v svetovni UTD mreži, so-urednica II. zbornika o UTD v Sloveniji, že drugič neformalna vodja in koordinatorka zbiranja podpisov za Evropsko državljansko pobudo za Univerzalni temeljni dohodek v EU. Pomembnejši #zaUTD teksti:
1. Predlog za uvedbo Univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji (2010)
2. Lokalni UTD (2018), objavljeno tudi v zborniku Enostavna ideja (2019) FSD
3. UTD – tristebrni socialni in zdravstveni sistem, pogovor pri predsedniku RS, na temo Slovenija 2030 (2015)
4. Izračun višine UTD za OECD države (2016)
5. Otroški UTD za Belgijo po slovenskem modelu (februar 2019), objavljeno v zborniku Enostavna ideja (2019) FSD
6. Zdravje: Univerzalna temeljna dobrina (UTD) (april 2020)
7. Nova #zaUTDsi družbena pogodba za Slovenijo (april 2020), podlaga za delo dr. Jakliča v skupini dr. Lahovnika
8. Energetski UTD (maj 2020)

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.