Andreja Zabret

Andreja Zabret

Področja:

Andreja Zabret

{Name + first and last name: 1}

Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka. Leta 2018 sem bila izvoljena za poslanko. Svoje poslansko delo sem posvetila področju javnih financ, gospodarstvu, rešitvam, ki jih je prinesla epidemija covida-19. Še posebej sem se zavzemala za izboljšanje položaja računovodij.
Svojo strast sem našla na področju poslovne organizacije. Kariero sem gradila na podjetništvu, uspešno vodila lastno podjetje, specializirano za poslovno asistenco, organizacijo poslovanja ter izobraževanja o podjetništvu.

Trenutno se je poslanski mandat zaključil, tako, da so moje karierne poti odprte. Vsekakor pa bo moja pot povezana z področji gospodarstva, podjetništva ali financ bodisi v javnem ali zasebnem sektorju.

FORMALNA IZOBRAZBA
2005- 2009 – Fakulteta za komercialne in poslovne vede (smer komerciala) – Diplomirana ekonomistka, SOK, raven 7
DELOVNE IZKUŠNJE

Republika Slovenija Državni zbor – poslanka Državnega zbora na listi LMŠ
Mandat 2018-2022
Članica delovnih teles:
• Odbor za finance (v času koalicije tudi podpredsednica).
• Komisija za nadzor javnih financ.
• Mandatno volilna komisija (v času opozicije podpredsednica).
• Odbor za gospodarstvo: nisem bila članica, vendar sem sodelovala pri več temah.
• Odbor za zadeve Evropske unije.
• Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.
• Članica Statističnega sveta Republike Slovenije – predstavnica Državnega zbora.
• Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.
• Delegacija Državnega zbora za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
• Predsednica Kluba parlamentark,
• Skupina prijateljstva z Avstralijo (predsednica), Republiko Islandijo (predsednica).
• Vodenje in sodelovanje v več delovnih skupinah pri sprejemanju zakonodaje (protikoronski paketi, demografski sklad, težave računovodij, proračun, davčna zakonodaja, povračilo izgubljenega dohodka za s.p-je, družbenike, kmete,…)

NOV DAN d.o.o. – direktorica (podjetnica, ustanoviteljica):
2005 – 2018
• poslovna asistenca (Outsourcing poslovna asistenca) za mala in srednja podjetja,
• izobraževanja in delavnice na področju minimalne pravne ureditve (ABC poslovanja podjetja, Organizirani podjetnik, Kaj pomeni imeti svoje podjetje, Minimalna pravna ureditev podjetja)
• organizacija poslovnih srečanj, predstavitev, seminarjev.
• strokovna in administrativna asistenca malim in srednjim podjetjem (MSP) na področju minimalne pravne ureditve podjetja, obvezne pravilnike, pridobivanje dovoljenj, priprava poslovne dokumentacije do računovodstva…
• Kot samostojna podjetnica imam zelo široko znanje in sem morala pokrivati vsa področja od financ, nabave, marketinga,…

CUPOLA d.o.o. – Produktni vodja:
2010 – 2012
• organiziranje šolanj, seminarjev,
• koordiniranje, vodenje sestankov in predstavitev, sodelovanje z oddelkom prodaje pri izobraževanju komercialistov,
• vodenje projektov, sodelovanje pri projektih javnih razpisov,
• področje prodaje, plasiranje izdelkov ter koordinacija za nemoteno poslovanje med dobavitelji, kupci in vodstvom podjetja,
• finance, priprava poslovne dokumentacije.

Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – referent v registru zavezancev za varstvo osebnih podatkov
2007-2008
• vodenje registra zavezancev za varstvo osebnih podatkov

PROTECHNIK d.o.o. – Vodja splošnih zadev:
2002-2004
• priprava vseh dokumentov – celoten poslovni sistem delovanja podjetja, minimalna pravna ureditev podjetja, priprava pogodb o poslovnem sodelovanju s strateškimi dobavitelji,
• zagotavljanje doseganja prodajnih ciljev in dobička oddelka v rokih in obsegih skladno s strategijo podjetja in dobaviteljev,
• vodenje cenovne politike ,
• usmerjanje nabavne politike in aktivno sodelovanje z dobavitelji doma in v tujini,
• planiranje aktivnosti na področju organizacije, širitve maloprodajne mreže in marketinga,
• načrtovanje in organizacija strokovnih izobraževanj zaposlenih.

AICO-MED d.o.o. – Vodja splošnih zadev:
1990-2004
• so – ustanoviteljica in partnerica v podjetju
• pisarniško – tehnične naloge, ki so temelj za poslovanje podjetja – back office – postavitev celotnega poslovnega procesa
• sodelovanje in izmenjava podatkov, strokovnost in nadzor nad delovnim področjem
• minimalna pravna ureditev podjetja – pravilniki
• marketing, organizacija poslovnih srečanj, dogodkov, seminarjev, šolanj
• finance in računovodstvo
• kadrovsko področje: načrtovanje kadrovske politike, kadrovska evidenca, izobraževanje delavcev, izvajanje obveznih pregledov za potrebe družbe.

IZOBRAŽEVANJA CERTIFIKATI
v zadnjem obdobju

• Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov (ZNS)
• Potrdilo Razvoj potencialov – pridobljene veščine javnega nastopanja
• Certifikat znanja Akademije za poslovni protokol (Univerza na Primorskem ga. Ksenija Benedetti)
• Osnovno usposabljanja s področja varovanja javnih podatkov (Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov)
• Potrdilo za člana komisije NPK

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields