Barbara Kürner Čad

Barbara Kürner Čad

Barbara Kürner Čad - ONA VE -

Sem odvetnica – partnerica v eni izmed vodilnih butičnih odvetniških pisarn na slovenskem trgu in trgu CEE, ki s številnimi izkušnjami na pravnem področju aktivno sodeluje na širšem gospodarskem področju. V svoje delo ves čas poskušam vključevati izkušnje in kompetence, ki sem jih pridobila na dosedanji življenjski poti. Sprejemam dejstvo, da se skozi vse življenje učimo. To je razlog, da sem pozitivna, motivirana, komunikativna, odgovorna in vizionarska oseba.
Kraj bivanja:
Ljubljana
DELOVNE IZKUŠNJE:
Odvetnica – Partner – Odvetniška pisarna ČAD (2007 > v teku)
Delo odvetnice – partnerice v butični Odvetniški pisarni ČAD obsega praktično in individualno prilagojeno pravno svetovanje ter zastopanje strank predvsem na širšem področju gospodarskega prava. Poleg univerzalnega poznavanja splošnih pravnih področji, med moja delovno področja spadajo zlasti korporacijsko pravo, bančno in finančno pravo, insolvenčno pravo, M&A transakcije, pogodbeno pravo in nepremičninsko pravo. Pri svojem delovanju sodelujem s številnimi akterji tako v slovenskem kot tudi mednarodnem gospodarskem prostoru.
Članica nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d.d. (2017 > 2021)
Predsednica nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d.d. (2019 > 2020)
Članica nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije d.d. (2018 > v teku)
Podpredsednica Sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (2018 > v teku)
Članica nadzornega sveta družbe ABANKA VIPA d.d. (2014 > 2015)
Direktorica SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG (2012 > 2013)
Članica in predsednica nadzornega sveta družbe Gospodarsko Razstavišče d.d. (2005 > 2013)
Članica uprave Slovenske razvojne družbe d.d. – SRD (1998 > 2001)
Namestnica predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani (1995 > 1998)
Okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani (1995 > 1998)
Sodnica Temeljnega sodišča v Ljubljani (1991 > 1994)
Strokovna sodelavka na Temeljnem sodišču v Ljubljani (1988 > 1991)

IZOBRAZBA:
Diplomirana pravnica (UN) – Pravna Fakulteta – Univerza v Ljubljani (1988)
V letu 1988 sem zaključila enovit diplomski študijski program pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po zaključenem študiju sem nemudoma pričela z opravljanjem dela na Temeljnem sodišču v Ljubljani kot sodniška pripravnica.
Pravniški državni izpit – Ministrstvo za pravosodje (1990)
V letu 1990 sem uspešno opravila pravniški državni izpit in se zaposlila na Temeljnem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka in vodja službe za sodno upravo. Karierno pot sem nadaljevala z izvolitvijo na mesto sodnice na Temeljnem sodišču v Ljubljani, in sicer na gospodarsko pravnem področju. Poleg rednih obveznosti sodnice sem opravljala naloge namestnice predsednika Temeljnega sodišča, v letu 1995 pa sem bila imenovana na položaj namestnice vršilca dolžnosti Okrožnega sodišča v Ljubljani. Tekom opravljanja poklice sem pridobila številne izkušnje na področju gospodarskega prava, kar pa sem dodatno nagradila s poznavanjem delovanja sodišč in sodelovanjem z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije.
Usposobljenost za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb – NEBRA (2006)
Pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb se v Republiki Sloveniji zahteva na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00713-39/2005/14 z dne 06.10.2005. S potrdilom posameznik dokazuje, da je pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje nalog članov nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Za opravljanje učinkovitega in odgovornega vodenja oz. nadzora družb imam pridobljeno široko pravno in finančno znanje, poznam veljavno zakonodaje Republike Slovenije, znam ocenjevati poslovne priložnosti, poslovne partnerje in konkurente ter se ustrezno odzivam na morebitne težave v družbi oz. jih znam preprečevati. Pri svojem delu mi močno pomagajo dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, tako na področju sodstva, odvetništva kot tudi samostojnega podjetništva in delovanje v številnih družbah na položajih članice nadzornih svetov ali upravnih odborov.
Opravljen preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeks odvetniške poklicne etike (2007)
Odvetnica pomeni biti zaupanja vredna oseba, ki se bori za zakonite pravice svojih strank in jim pomaga pri vsakodnevnih izzivih, ki so predvsem pravne, pogosto pa tudi drugačne narave. Opravljati poslanstvo enega najzahtevnejših poklicev in pri tem ohranjati neodvisnost, visoko strokovnost, etičnost, spoštovanje do strank in kolegialnost, je zahtevna naloga, vendar ocenjujem, da sem ji več kot kos.
Gimnazijska maturantka – Gimnazija Poljane (1983).

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.