Vesna Cvek

Vesna Cvek

Vesna Cvek

Sem izkušena finančna specialistka z 20-letnim stažem v gospodarskem in bančnem sektorju. Diplomirala sem iz bančništva in financ ter magistrirala iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Izkušnje sem najdlje pridobivala v podjetju za nepremičnine v okviru NLB Skupine, kjer sem začela kot študentka in končala kot predsednica uprave. Trenutno sem zaposlena v lastnem podjetju, kjer podjetjem svetujem pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev.

 

DELOVNE IZKUŠNJE
06/2021 – RVC, Vesna Cvek s.p
Direktorica, Finančna in poslovna svetovalka
Vodenje podjetja, Prijava na razpise za različne vrste financiranj, priprava vlog za financiranje, svetovanje pri izvedbi financiranj, poslovno svetovanje, priprava strategij za odločanje, priprava gradiv za odločanje, sodelovanje v projektnih skupinah, mentoriranje

10/2020- 05/2021
Vouk d.o.o.
Finančna in poslovna svetovalka
Prijava na razpise za različne vrste financiranj, priprava vlog za financiranje, svetovanje pri izvedbi financiranj, poslovno svetovanje, priprava strategij za odločanje, priprava gradiv za odločanje, sodelovanje v projektnih skupinah, mentoriranje

9/2019 – 6/2020
Gorenjska banka d.d.
Svetovalka za upravljanje problematičnih zahtevnejših naložb
Skrbništvo nad komitenti v sektorju problematičnih naložb, prodaja terjatev, prestrukturiranje družb, insolvenčno pravo, sodelovanje pri pripravi internih aktov področja, opravljanje zahtevnejših del področja, poročanje nadzornim organom, priprava gradiv za odločanje

5/2018 – 4/2019
SID Banka
Strokovna sodelavka za kontroling in poročanje
Izdelovanje poročil planov in analiz, sodelovanje z zunanjimi institucijami, sodelovanje pri pripravi navodil in strokovnih podlag, sodelovanje v projektnih skupinah, priprava predlogov za odločanje

3/2012 – 5/2017
NLB Propria d.o.o.
Pomočnica uprave
Poleg nalog Strokovne svetovalke za finance (spodaj) odgovorna za vodenje oddelka splošnih poslov, ki zajemajo kontroling, finance, računovodstvo, kadrovske posle in pravno službo, odgovorna za pripravo gradiv za nadzorni organ, sodelovanje in svetovanje pri pripravi poslovnega in finančnega plana družbe, spremljava izvajanja plana, poročanje o odstopanjih od planskih postavk in priprava predlogov za zmanjšanje le-teh, priprava finančnih analiz za vse projekte družbe, sodelovanje pri prestrukturiranju družbe, nepremičninskih projektih, mentorstvo in prenos znanj

4/2004 – 2/2012
NLB Propria d.o.o.
Strokovna svetovalka za finance
Sodelovanje pri prvem prestrukturiranju družbe, vpeljava kontrolinga, mesečna spremljava računovodskih izkazov družbe, koordinatorka družbe pri projektu vpeljave Evra v Novi Ljubljanski banki (NLB) , koordinatorka za poročanje o tveganjih NLB, koordinatorka za Plan neprekinjenega poslovanja

6/2002 – 3/2004
LB Hipo d.o.o. (kasneje NLB Propria d.o.o.)
Finančni analitik
Finančna spremljava izgradnje stanovanjske soseske Trnovski vrtovi, izgradnje stanovanjskih hiš v Škrjančevem, prodaje nepremičnin v lasti NLB, priprava gradiv za pripojitev LB Propria k LB

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Naravoslovna gimnazija Kamnik

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Dodiplomski študij: Bančno-finančna smer
Pridobljen naziv: Univerzitetna diplomirana ekonomistka
Diplomska naloga: Pripojitev M Banke k Banki Koper
Podiplomski študij: Smer Poslovodenje in organizacija
Pridobljen naziv: Magistra ekonomskih znanosti
Magistrsko delo: Oblikovanje strategije podjetja v lasti banke

JEZIKI
Materni jezik Slovenščina

Drugi jeziki
Angleški C1 C1 C1 C1 C1
Certificate of advanced English
Nemški B2 B2 B2 B2 B2
Carnion
Srbohrvaški C1 C1 B2 B2 B1
Samostojno
Španski B2 B2 B1 B1 A2
Srednja šola/potovanja

KOMPETENCE

Organizacijske/vodstvene kompetence
• Vodenje Oddelka za splošne posle (finance in kontroling, računovodstvo, kadrovska in pravna služba)
• Usposabljanje in mentorstvo zaposlenih za različna delovna mesta
• Inštruktorica 1. stopnje v Svetovni skavtski organizaciji WOSM
• Večletno vodenje regionalnega območja Zveze tabornikov Slovenije (9 rodov, cca. 800 članov)

Strokovne kompetence
• 15 letne izkušnje na področju »Corporate finance«
• Dobro poznavanje procesa kontrolinga, financ in računovodstva
• Upravljanje z denarnimi sredstvi družbe, zagotavljanje likvidnosti
• Strateško upravljanje
• Vodenje in sodelovanje v projektih
• Prestrukturiranje družbe
• Optimizacija stroškov
• Upravljanje problematičnih naložb
• Poznavanje insolvenčnega prava
• Upravljanje s tveganji družbe
• Upravljanje z nepremičninami
• Uvedba ISO standarda 9001

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.