Nina Zupančič

Nina Zupančič

Nina Zupančič

Kot magistrica psihologije se zanimam za reševanje najtežjih problemov s katerimi se dandanes soočamo v družbi. Moje raziskave se osredotočajo na spanje in delo zdravnikov v času epidemije covida-19 in kako je to učinkovalo na njihovo delo. Letos sem se osredotočala na preučevanje trajnostnega razvoja in implementacijo sprememb v organizacije. Trenutno raziskujem predvsem kako bi lahko zagotovili pozitivni globalni mir, upoštevali človekove pravice, ter spremenili finančni sistem.

 

Izobrazba:
Univerza v Ljubljani, Ljubljana (mag. psihologije)
Ghent University, Belgija (Erasmus izmenjava)
Griffith University, Brisbane, Avstralija (AEN izmenjava)
Univerza v Ljubljani, Ljubljana (dodipl. študij psihologije)
Dulwich College Shanghai, China, IB Diploma (mednarodna matura)

Izkušnje in članstvo v organizacijah
2019-2021 Raziskovalka ,Filozofska Fakulteta, Ljubljana Slovenija
Zupancic N, Bucik V, Ihan A and Dolenc-Groselj L (2021) Sleep and Safety Improve Physicians’ Psychological Functioning at Work During Covid-19 Epidemic. Front. Psychol, 11(569324). doi: 10.3389/fpsyg.2020.569324
• V sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije sem v okviru magistrske naloge raziskovala vpliv spanja in varnosti na psihološko delovanje zdravnikov na delovnem mestu v času epidemije Covid-19.
• Dosežek: Moji profesorji so mojo raziskovalno nalogo in magistrsko delo opisali kot pomemben prispevek k znanosti in pomembno delo za slovensko zdravstvo in delo zdravnikov.
Zupancic, N., Planovic, A., Ruzojcic, M., Jelic, D.,Popov, B., Bostjancic, E., in Galic, Z.. (V oddaji v Stress and Health). Is the relationship between basic psychological needs, burnout, and academic achievement universal among students in SE Europe?

HR in Global Staffing Intern, The Boeing Company, Rim, Italija
Kot praktikantka sem delala na predstavništvu za ERI (Europe, Russia and Israel).
• Vodila analizo, oblikovanje in izvedbo treninga na področju pogajanj (ki je temeljil na znanstvenih raziskavah). Dobila zelo visoke ocene s strani udeležencev in zelo dobro povratno informacijo.
• Izvajala sem selekcijske procese po celotni Evropi, kar je zahtevalo hitre odločitve, ukrepanja v kriznih situacijah ter odlične komunikacijske sposobnosti.
• Identificirala sem katera področja so šibka v moji ekipi in jih podprla skozi trening, pomoč in sodelovanje. Skozi moje delovanje se je komunikacija znotraj tima izboljšala.
Oktober 2016- Oktober 2017 HR Director, 180 Degrees Consulting, Ljubljana, Slovenija
180 Degrees Consulting je največja študentsko vodena svetovalnica na svetu, ki deluje v 33-tih državah in ima 87 podružnic. S treniranjem mladih visoko prospektivnih študentov prispeva k izboljšanju delovanja neprofitnih organizacij in socialnih podjetij.
• Dosežek: Selekcionirala, trenirala, in supervizirala visoko motivirano ekipo, ki je dobila odlične povratne informacije s strani klienta in pomagala 3D biotehnologiji pri vstopu na trg,
• Promovirala organizacijo in vzpostavila kontakt z različnimi partnerji, svetovalci, in mentorji,
• Izvajala in upravljala komunikacijo med ekipo svetovalcev in klientom.
2016 – 2018 Članica mednarodnega odbora, Zveze ŠKIS, Ljubljana, Slovenija
• Dosežek: Organizirala, načrtovala in razdelila sredstva za dva dogodka, ki sta privabila veliko količino udeležencev.
• Izvedla in pomagala pri izvedbi marketinške kampanije za oba dogodka,
• Predstavila mednarodne priložnosti na konferencah in vzpostavila kontakt z različnimi mladinskimi organizacijami,
• Pisanje člankov o različnih mednarodnih priložnostih za študente in mlade.
2015-2016 Consultant, 180 Degrees Consulting, Ljubljana, Slovenija
• Bila trenirana v izvedbi svetovalnega pristopa,
• V kreativni in multidisciplinarni ekipi sem sodelovala v definiranju problema, oblikovanju logičnega drevesa, prioritiziranju in na koncu analize in podajanju predlogov,
• Skozi story telling sem predstavila izsledke in pokazala pomembnost izboljšav.
2016-2017 Tutor, Zavod Nefiks, Ljubljana, Slovenija
• Sodelovala pri analiziranju in podajanju povratnih informacij na podlagi psiholoških testov.
• Sodelovala pri oblikovanju

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.