Strokovnjakinje v kategoriji: demenca

 • Ana Hribar Podkrajšek
  Ana Hribar Podkrajšek

  {Name + first and last name: 1}

  Sem Ana Hribar Podkrajšek, umetnica, ustvarjalka in certificirana izvajalka gozdne terapije pri organizaciji Forest Therapy Hub. Svoje življenje sem posvetila raziskovanju in deljenju pozitivnih vplivov narave na dobro počutje.

  Med študijem kulturologije sem bila prostovoljka pri FAO Združenih narodov v Rimu, kjer sem se ukvarjala s kmečkimi in podeželskimi ženskami. Sodelovala s slovenskim organizacijami, kot sta Zveza kmetic Slovenije in Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

   

  Med študijem kulturologije sem bila prostovoljka pri FAO Združenih narodov v Rimu, kjer sem se ukvarjala s kmečkimi in podeželskimi ženskami. Sodelovala s slovenskim organizacijami, kot sta Zveza kmetic Slovenije in Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. V Rimu sem prav tako študirala poslikavo lesa in obnovo pohištva. Leta 2009 sem odprla svojo umetniško delavnico, kjer sem zavržene kose pohištva preoblikovala v umetniška dela.

  Sedaj vsa pridobljena znanja in bogate delovne izkušnje koristim pri oblikovanju programov gozdne terapije za različne ciljne skupine, kot so starejši, nosečnice, mamice z dojenčki ter ženske v perimenopavzi in menopavzi.

  Zavzemam se za vključitev gozdne terapije v javno zdravstvo, po vzoru Japonske, Koreje ter nekaterih evropskih držav, kot so Škotska in Portugalska, kjer lahko pacienti dobijo “gozd” tudi na recept. Verjamem, da lahko tak pristop prispeva k boljšemu zdravju in dobremu počutju ljudi v Sloveniji.

   

  Kraj bivanja:
  Ljubljana
 • Maja Trošt
  Maja Trošt

  Maja Trošt - ONA VE -

  Sem zdravnica, znanstvenica in univerzitetna profesorica. V UKC Ljubljana se že vrsto let ukvarjam z bolniki z nevrodegenartivnimi boleznimi možganov, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Vodim Center za ekstrapiramidne bolezni na Nevrološki kliniki, ter poučujem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot članica interdisciplinarne mednarodne raziskovalne skupine Medicinska fizika raziskujem spremembe možganske aktivnosti pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi možganov.
  Izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med., specialistka nevrologije

  Rojena v Ljubljani, 1. 2. 1967

  IZOBRAZBA

  Univerzitetna:

  1985-1992: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

  Podiplomska:

  1993: raziskovalno delo na področju možganske kapi. Štipendistka avstrijskega Ministrstva za znanost in tehnologijo

  1994-1998: specializacija nevrologije na Nevrološki kliniki v Ljubljani

  1995/6: šest-mesečni tečaj klinične nevrologije, Institute for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, Velika Britanija

  2001-2003 in 2017: raziskovalno delo na področju funkcijskih slikanj možganov pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi, North Shore-Long Island Jewish Research Institute, Center for Neurosciences, New York University School of Medicine v New Yorku, www.neuroscience-nslij.org. Štipendis ameriške Fundacije za Parkinsonovo bolezen (2001-2003) in Fulbreightova štipendistka (2017).

  LICENCE, SPRIČEVALA, NAGRADE:

  Študentska Prešernova nagrada za raziskovalno nalogo, Ljubljana, 1991

  Diploma Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, 1992

  Diploma klinične nevrologije, Institute of Neurology, Queen Square, London, 1996

  Specialistični izpit iz nevrologije, Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Ljubljana, 1998

  Podiplomski tečaj iz nuklearne medicine, Ljubljana, 2000

  Lavričeva nagrada za najboljšega asisteta na Medicinski fakulteti za leto 2014

  Dobra praksa 2014: prva nagrada Centru za ekstrapiramidne bolezni za najbolj inovativen medicinski tim v Sloveniji v letu 2014

  Zlata plaketa Univerze v Ljubljani za posebne dosežke, 1. december 2015

  AKADEMSKI NAZIV

  Doktorica znanosti, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005

  ZAPOSLITEV

  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Klinični oddelek za bolezni živčevja

  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino

  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo

  STROKOVNA DEJAVNOST

  Vodja Centra za ekstrapiramidne bolezni na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja, od leta 2009
  Vodja interdisciplinarnega tima za zdravljenje z globoko možgansko stimulacijo, 2017-2020
  Vodja interdisciplinarnega tima za nuklearno nevrološko diagnostiko, od leta 2014
  Organizatorka in vodja podiplomskega izobraževalnega programa za zdravnike družinske medicine: Mala šola nevrologije, od 2010 do 2016
  Sodelovanje v programu Pristop-DEM za ozavečšanje strokovne in laične javnosti o demenci; financiran od Ministrstva za zdravje: 2017-2019
  Sodelovanje v programu usposabljanja za vzpostavitev demenci prijaznih točk; voden in financiran od Ministrstva za zdravje, društva Spominčica in Rdečega križa Slovenije: 2018

  PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  Izr. prof. za predmet nevrologija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

  RAZISKOVALNA DEJAVNOST

  Članica ARRS programske skupine Medicinska fizika, ki jo vodi prof. dr. Robert Jeraj, univ.dipl.fiz.

  Minula:

  Zgodnje odkrivanje in racionalna terapija demenc: vloga biomarkerjev. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika, Klinični oddelek za bolzni živčevja, financiran od ARRS: 2011-14. Vodja projekta: prof. dr. Zvezdan Pirtošek

  PETMETPAT: Harmonizacija FDG PET slikanja možganov za ugotavljanje presnovnih možganskih vzorcev pri parkinsonovi bolezni. Evropski project (EU joint programme for neurodegenerative disease research), 2017-18. Vodja projekta: Prof. Klaus L. Leenders, vodja projekta za Slovenijo: izr. prof. dr. Maja Trošt

  Izboljšanje diagnostične vrednosti slikovnih tehnik in bioloških označevalcev v diagnostiki zgodnje Alzheimerjeve bolezni s pridruženimi boleznimi, mednarodno obzervacijsko raziskavo koordinira agencija IAEA: 2016-2021. Vodja projekta za Slovenijo: izr. prof. dr. Maja Trošt

  »EMERA006« Preskušanje faze 2a za oceno učinkovitosti in varnosti NBMI pri bolnikih s progresivno supranuklearno paralizo (PSP) ali multiplo sistemsko atrofijo (MSA)
  Financiran s strani industrije: 2019-2020

  Tekoča:
  Presnovne možganske spremembe nevrodegenerativnih demenc in njihove korelacije s histopatološkimi spremembami v možganih. Projekt financira ARRS: 2020-2024.Vodja projekta izr. prof. dr. Maja Trošt

  ČLANSTVA

  Nevrološka sekcija pri Slovenskem zdravn. društvu
  Evropska akademija za nevrologijo (nacionalna predstavnica za področje motenj gibanja)
  The Movement Disorder Society
  Alzheimer’s association
  Članica sveta International Association of Parkinson’s Disease

 • OLGA BELEC
  OLGA BELEC

  OLGA BELEC - ONA VE - 20190720 092847

  Olga Belec, Prekmurka, razpeta med Mursko Soboto in Ljubljano.
  Diplomirala na Fakulteti za upravo, trenutno vpisana še na magistrski študij Management v upravi.
  Obenem se izobražujem še na Inštitutu za psihodinamiko organizacij Maribor, program Psihodinamski organizacijski vodja, s poudarkom na sistemski organizacijski psihodinamiki.
  Delam v Ljubljani v kabinetu na Ministrstvu.
  Pred tem sem bila državna sekretarka.
  25 let sem delovala v gospodarstvu kot managerka v hotelirstvu in turizmu.
  OLGA BELEC
  Živim in delam: MURSKA SOBOTA in LJUBLJANA
  Rojena: 16.07.1968 – RAK

  DELOVNE IZKUŠNJE:

  – MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
  – SAB
  – DRŽAVNA SEKRETARKA – URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
  – DIREKTORICA podjetja HOTEL DIANA d.o.o. M. Sobota
  – DIREKTORICA podjetja RGT d.o.o. – znotraj poslovne skupine ROTO GROUP (zagon tradicionalne Gostilne Lovenjak, izgradnja in umestitev butičnega Hotela Štrk, postavitev in uveljavitev blagovne znamke Lovenjakov dvor)
  – RADENSKA – ZVEZDA DIANA MURSKA SOBOTA, nazadnje VODJA HOTELA
  – UKC LJUBLJANA

  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

  – TRENUTNO-2023: FAKULTETA ZA UPRAVO – MAGISTRSKI ŠTUDIJ – MANAGEMENT V UPRAVI
  – TRENUTNO-2023: Inštitut za psihodinamiko organizacij MB, program Psihodinamski organizacijski vodja – sistemska organizacijska psihodinamika
  – ŠTEVILNA dodatna in nenehna IZOBRAŽEVANJA, opravljeni SEMINARJI, TRENINGI, DELAVNICE…
  – UNIVERZA V MARIBORU – PRAVNA FAKULTETA – NEDOKONČANO – 2004
  – UNIVERZA V LJUBLJANI – FAKULTETA ZA UPRAVO – SMER JAVNA UPRAVA – DIPLOMIRALA 2001

  ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE KOMPETENCE:

  – od leta 2000 delam na vodstvenih položajih, na začetku kot interni vodja enot znotraj velikega poslovnega sistema Radenska
  – od leta 2005 do 2018 sem delala na visokih vodstvenih položajih kot direktorica – generalna managerka v dveh večjih podjetjih

  Po 25 letih dela v gospodarstvu sem sprejela izziv v državni in javni upravi ter politiki: bila sem državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  vmes sem bila zaposlena v politični stranki, trenutno pa delam v kabinetu na Ministrstvu.

  STROKOVNE KOMPETENCE:

  – dobro poznavanje podjetniškega delovanja in okolja (25 let dela v gospodarstvu)
  – dobro poznavanje javne in državne uprave (zadnjih 5 let)
  – skozi različne profile poklicev sem postala dober vodja in motivator zaposlenim
  – poznavanje ekonomskih, komercialnih in marketinških znanj in zakonitosti
  – dobro javno nastopanje in govorno izražanje
  – dober organizator prireditev in različnih dogodkov
  – uspešen prodajnik, pogajalec, mediator v poslu

  DRUGE KOMPETENCE:

  – bila sem članica upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije
  – bila sem članica Odbora za turizem pri Pomurski gospodarski zbornici Murska Sobota
  – bila sem članica Nadzornega odbora Pomurske turistične zveze
  – sodelovala sem v Strokovnem svetu RDO Pomurje
  – …

  PRIZNANJA IN NAGRADE

  – Pomurka meseca februarja 2013
  – Priznanje OZS – 10 let poslovanja podjetja
  – …

 • Dr. Mojca Amon
  Dr. Mojca Amon

  {Name + first and last name: 1}

  Raziskovalka in predavateljica na področju fizioterapije ter fiziologije (raziskovalno podrocje srce in ozilje, metabolizem in hormoni). Fizioterapevtka, ustanoviteljica podjetja Motionfit.si, Center športne terapije in prehrane. Voditeljica preventivnih zdravstvenih delavnic ter programov za odrasle (ergonomija dela, sporta in rekreacije). Pisateljica in urednica strokovnih in znanstvenih besedil.

  doc. dr. Mojca Amon (roj.1984), diplomirana fizioterapevtka, s 15 letnimi delovnimi izkusnjami na podrocju znanstvenega raziskovanja (Biomed d.o.o., IJS) ter poucevanja (Uni Lj, zasebne izobrazevalne institucije).
  Izobrazba:
  2007, diploma Univerze v Ljubljani, ZF – naziv dipl. fizioterapevtka
  2009, diploma Mednarodne podiplomske sole Jozefa Stefana Ljubljana, naziv magistrica znanosti
  2012, diploma Mednarodne podiplomske sole Jozefa Stefana Ljubljana, naziv doktorica znanosti

  Bibliografija (sicris.si), vec kot 150 strokovnih in znanstvenih objavljenih del (2010-2022).

 • Ana Petrič
  Ana Petrič

  Ana Petrič - ONA VE -

  Sem Ana Petrič. Polna izkušenj s področja dela s starejšimi, magistra socialnega dela in direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice. Za svoje delo sem prejela precej potrditev in nagrad. V čast si štejem, da delam z ljudmi z izjemnimi življenjskimi zgodbami, znanji in modrostmi. Vsak dan me nekaj novega naučijo in spodbujajo, da vztrajam na področju dela s starejšimi. Skupaj razbijamo stereotipe in kažemo, da je marsikaj možno, če le sta volja in energija.
  Na kratko o meni:
  25. avgusta 2022 sem dopolnila 40 let. Ravno prav, da sem prišla do določenih spoznanj in modrosti o tem, kaj je v življenju pomembno in sicer: odnosi, spoštovanje drugih in sebe, družina, zdravje, ljubezen ter namen življenja. Moj namen življenja je zagotovo delovati tudi v dobro drugih. Zato sem že kot otrok rada pomagala šibkejšim in ranljivim skupinam ter hitro prepoznala stiske in se znala nanje primerno odzvati. Starejši ljudje so mi bili od nekdaj posebej blizu. Ugotovila sem, da se lahko od njih mnogo naučim, da imajo ogromno izkušenj in prav poseben smisel za humor. Vsako preizkušnjo, dogodek, leto delovanja ugotavljam, da je to moje življenjsko poslanstvo, katerega z veliko mero energije, empatije, kreativnosti in dobre volje z veseljem opravljam.
  Delovne izkušnje:
  2005- 2015 V DEOS Centru starejših Cerknica sem se preizkusila na različnih delovnih mestih.
  Pogodbi o zaposlitvi na delovno mesto strežnice so z ustreznim izobraževanjem ter marljivim delom sledile spremembe in tako sem opravljala delo negovalke, socialne oskrbovalke, receptorke, animatorke, delovne inštruktorice, tajnice, pripravnice socialnega dela, vodje varovane enote. Po navodilu nadrejenih sem poprijela za vsa dela, za katera sem bila kompetentna in usposobljena.
  Hitro sem prepoznala pomembnost medgeneracijskega sodelovanja in prostočasnih aktivnosti. Velik potencial sem videla v povezovanju s skupnostjo. Poleg svojega delokroga sem prevzela še načrtovanje, organizacijo in izvedbo dogodkov, ki so pomembno vplivali na kvaliteto bivanja in življenja starejših.
  2015- v teku Leta 2015 sem prejela ponudbo za zaposlitev na delovnem mestu direktorice DEOS Centra starejših Notranje Gorice. Na tem mestu sem pričela hitro uresničevati vse zamisli, ideje, realizirati inovativne primere dobrih praks obravnave starejših. S timskim delom in zavedanjem, da smo uspešni, če delujemo skupaj in vsakdo prispeva delček sebe, smo dosegli nepredstavljivo. V dobrih šestih letih smo pomembno prispevali k področju socialnega varstva v Sloveniji in lahko rečem da tudi v tujini. Naše ideje, projekte uspešno kopirajo po drugih domovih in centrih za starejše širom države.
  Moje osrednje lastnosti:
  Prijatelji menijo, da sem poštena in iskrena ter vedno pripravljena pomagati. Delodajalec, da sem proaktivna in lojalna.
  Javnost me vidi, kot strokovnjakinjo s področja obravnave starejših, humanitarko, idejno vodjo številnih medgeneracijskih projektov. Sama zase bi rekla, da sem delovna, pozitivna in da znam v vsakomur poiskati nekaj dobrega.
  Izobrazba:
  2014 Diplomirala na Fakulteti za socialno delo (UN)
  2019 Magistrirala na Fakulteti za socialno delo
  Dodatna izobraževanja:
  2017 Šola za vodenje socialno varstvenih zavodov
  Pomembni dosežki:
  2016 Posebno priznanje- Najtoplejši domovi starejših
  2017 1. mesto na F3ŽO, za Naj medgeneracijski projekt- varstvo otrok zaposlenih
  2019 Ime meseca avgusta na radiu Val 202, za inovativni medgeneracijski projekt Počitnice v zameno za prostovoljno delo
  2020 Naj prostovoljski projekt leta 2020, Mala pozornost za veliko veselje
  2020 Nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letu v letu 2020 na področju socialnega varstva, podeljena s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  2020 Državna nagrada Jabolko navdiha, podeljeno s strani predsednika Republike Slovenije
  2021 Priznanje občine Brezovica za dobro sodelovanje in ravnanje v času Covid- 19
  2021 Nominiranka za Ona 365
  2021 Zavrnila nominacijo za Slovenko leta, ker tako želela podpreti svojo vzornico, ki je tudi bila kandidatka.
  2023 Priznanje Ameriške gospodarske zbornice, Poslovna liderka leta 2023

  Pomemben mož je dejal: »Ana Petrič, z domiselnimi in vključujočimi projekti pooseblja vrednote medgeneracijske solidarnosti in
  bogati življenja srebrne generacije.«

 • mag. Barbara Žgajner
  mag. Barbara Žgajner

  {Name + first and last name: 1}

  Svoje otroštvo in mladost sem preživljala v rodnih Trbovljah, ki so dale pečat moji poklicni odločitvi in poti. Danes živim z družino v mirni okolici Maribora. Po izobrazbi sem magistrica socioloških znanosti, s specializacijo s področja socialnega dela v skupnosti. In tu je tudi moje srce. Z vero in iskreno željo, da je človek največje bogastvo družbe, so moja vsakdanja prizadevanja usmerjena v uresničevanje tega poslanstva na osebni in medosebni ravni. Preprosto – ljubim življenje.

  Rodila sem se leta 1976 v Trbovljah. Po izobrazbi sem magistrica socioloških znanosti, s specializacijo s področja socialnega dela v skupnosti.
  Poklicno pot sem začela kot strokovna sodelavka v Državnem zboru Republike Slovenije.
  Leta 2004 sem bila prvič izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije, kjer sem bila poslanka dva mandata. Med drugim sem bila predsednica komisije DZ po Zakonu o preprečevanju korupcije, članica odbora za zdravstvo, ter podpredsednica odbora za delo, družino, socialno politiko in invalide. Bila sem tudi članica delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope in slovenska predstavnica v Evropskem odboru regij.
  Imam več let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter dobro poznavanje zakonodaje in sistemske ureditve socialnega varstva.
  Od leta 2019 sem direktorica javnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. Pod mojim vodstvom je zavod izpeljal dva izjemno pomembna evropska projekta v luči dolgotrajne oskrbe. Leta 2021 je Center za pomoč na domu Maribor prejel Znak strokovne odličnosti, ki ga Socialna zbornica podeljuje enkrat letno za zgledno opravljeno strokovno delo in vidne dosežke na področju Socialnega varstva. Delovni kolektiv Centra za pomoč na domu Maribor je v letu 2021 tudi prejemnik priznanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za dosežke na posameznem področju v zadnjih dveh letih, leta 2022 pa smo prejeli tudi nacionalno priznanje resornega ministrstva za primer dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu 2020 – 2022.
  V letih 2020 – 2022 smo se uspešno spopadli z epidemijo koronavirusa, za kar smo prejeli tudi spominski znak Vlade Republike Slovenije.
  Svoje znanje ves čas izpopolnjujem in dopolnjuje s praktičnimi izkušnjami v okviru udeležbe na seminarjih in izobraževanjih. Sem predavateljica v programu Nacionalna poklicna kvalifikacija socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka. Aktivno sodelujem s Socialno zbornico Slovenije. Moja prizadevanja so usmerjena v družbeno odgovornost, tako na delu kot v privatni sferi.
 • Neva Železnik
  Neva Železnik

  Neva Železnik

  Sem tudi farmacevtka, a nikoli nisem delala v tem poklicu, ker sem potem diplomirala na FSPN. Tekom življenja in zaradi svoje mame sem se srečala z demenco in o njej napisala 2 knjigi. Druga z naslovom Temne sence demence, je boljša in bolj praktična. Obe sta bili prvi slovenska priročnika o tej bolezni. Sedaj jih je že kar nekaj. Še vedno občasno predavam o tej bolezni, praviloma starejših, čeprav zbolevajo tudi mlajši.

  Pred leti sem ustanovila Srebrno nit, združenje za dostojno starost, ki se je rodila kot posledica serije kritičnih člankov v Zarji Jani o stanju naših mamo, očetov, babic ali dedkov v domovih starejših. Za predsednico sem predlagala Biserko, ki je to sprejela in je imenitna. Zakaj Biserko? Ker sva v začetku samostojne Slovenije že zgradili prvi materinski dom v Ljubljani. Jaz sem začela, Biserka, končala.

  Izobrazba:

  1. Zdravstvena tehniška šola, oddelek za farmacevtske tehnike- 1969
  2. Višja upravna šola – 1972
  3. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo – 1975
  (dobitnica nagrade študentskega Prešernovega priznanja)

  Zaposlitve:

  novinarka v pokoju, a še pišem
  1. novinarka Dnevnika (1975 – 1979),
  2. novinarka in urednica Naše žene (od leta 1979 do 2010) – sodobitnica nagrade sklada Toneta Tomšiča leta 1987, ki ga je prejelo uredništvo Naše žene
  3. sodelavka številnih tiskanih medijev in revij: Zarja (Jana), Vzajemnost, Nedeljski dnevnik, Zdravje, Aura, Kmečki glas, Delo, Večer itd.
  4. odgovorna urednica novic Europa (od 1979 do 2014) in ves ta čas tudi članica upravnega odbora Europe donne, združenja za boj proti raku dojk
  5. odgovorna urednica Spominčice (od 2013 do 2015) – tem času tudi podpredsednica tega združenja in članica upravnega odbora
  6. od leta 2015 sem (in se bila tudi med letoma 2007 do 2009 članica upravnega odbora Resje, ki v okviru Zveze društev upokojencev sSovenije, pomaga osebam z demenco in njihovim svojcem
  7. kot soavtorica sem izdala dve knjigi: Tri mame svetujemo z Alenko Lobnik Zorko in Marjo Strojin pri založbi Miheljak in Zeleno gospodinjstvo z Alenko Lobnik Zorko pri Cankarjevi založbi; samostojno pa Adijo, grem domov in Temne sence demence. Sedaj pri isti založbi pripravljam novo knjigo na temo starejših: Zgodbe srebrnih niti.
  8. leta 2018 sem ustanovila Srebrno nit – združenje za dostojno starost. sem podpredsednica in članica izvršnega odbora.
  9. že 15 let učim tudi novinarstvo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje.