Suzi Kvas

Suzi Kvas

{Name + first and last name: 1}

Pobudnica ustanovitve JZ Socio in Direktorica Javnega zavoda Socio od ustanovitve do danes. Ustanoviteljica in Predsednica Društva regionalna varna hiša Celje, Velenje, Slovenj Gradec od leta 2000. Zagovornica enakih možnosti v MOC. Verifikatorica socialno varstvenih programov pri Socialni ZS.
Predsednica Sekcije varnih hiš, Materinski domov in ostalih sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije. Članica Upravnega odbora SZS. Avtorica številnih člankov v slovenskih časopisih in strokovnih publikacijah.

 

Imam večletne izkušnje na področju organiziranja in delovanja civilne družbe in vladnih služb. Končala sem VII. stopnjo izobrazbe na Pedagoški univerzi v Ljubljani, smer profesorica razrednega pouka ter 7 let opravljala delo v OŠ kot učiteljica razrednega pouka.
Ker so me vedno ganile stiske ljudi, sem želela tudi sama nekaj doprinesti k temu, da pomagam ljudem, ki se znajdejo v stiski. Še posebej sem bila vedno naklonjena otrokom, ki so to pomoč potrebovali. Kot ustanoviteljica in predsednica društva regionalna varna hiša Celje sem leta 2000 pričela z vodenjem in aktivnostmi na področju preprečevanja nasilja, ter z delovanjem varne hiše na celjskem področju. Zaradi potreb sem v naslednjih letih odprla še dve enoti varne hiše v Velenju in Slovenj Gradcu.
V času svojega dela na Mestni občini Celje sem spoznala vse socialne projekte, ki so delovali na področju Celja in širše regije. Moja ideja združitve vseh socialnih projektov v Mestni občini Celje je bila sprejeta tako na strokovnem področju kot političnem in z ustanovitvijo zavoda smo to tudi uresničili. Tako sem od ustanovitve leta 2003 direktorica Javnega zavoda SOCIO. Program dela javnega zavoda izhaja iz Zakona o socialnem varstvu, ter na teh usmeritvah in določilih izvedenih pravnih aktih in strokovnih podlagah zavoda. Glede na široko paleto aktivnosti pa program zavoda izhaja tudi iz drugih področij zakonodaje (šolstva, zdravja, …).
Zavod opravlja storitve pomoči posameznikom/cam in družini, ki se znajdejo v stiski, ravno tako pa je naloga zavoda, da skrbi za povezovanje, druženje in osveščanje družbe o socialni problematiki v lokalnem in na nacionalnem nivoju. Pod okriljem zavoda delujejo:
1. Materinski dom
2. Zavetišča za brezdomce
3. Projekt Celje zdravo mesto
4. Koordinacija programov na področju odvisnosti
5. Terensko delo z odvisniki
6. Varna točka za otroke
7. Varna soba – soba za zaslišanje
8. Večgeneracijski center
8.a Večgeneracijski center Zreče
9. Projekt Donirane hrane
10. Klicni center
11. EU – projekti
12. Socialna aktivacija SAHT
13. Podpora družanam v kriznih situacijah
14. Dolgotrajna oskrba – Pilotni projekt »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«

Vodenje zavoda je izjemno zahtevno in predvsem odgovorno delo. Storitve, ki se v zavodu izvajajo, morajo biti visoko kakovostne, predvsem pa morajo zadovoljevati potrebe ljudi, ki jih prejemajo.

Sem zelo aktivno vpeta v socialno sliko Slovenije z različnimi aktivnostmi:
Ustanoviteljica in Predsednica Društva regionalna varna hiša Celje, Velenje, Slovenj Gradec od leta 2000.
Zagovornica enakih možnosti v MOC
Vodja številnih Evopskih projektov na področju sociale
Članica Lokano interdisciplinarne koordinacije za potrebe starejših v MOC
Članica strokovnega sveta ministrstva za delo družino in socialne zadeve
Verifikatorica socialno varstvenih programov pri Socialni zbornici Slovenije.
Predsednica Sekcije varnih hiš, Materinski domov in ostalih sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije že 21 let.
Članica Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije.
Podpredsednica Mreže izvajalcev na področju brezdomstva.
Ustanoviteljica in članica Upravnega odbora Društva varnega zavetja Ljutomer
Avtorica številnih člankov v slovenskih časopisih in strokovnih publikacijah
Avtorica raznih brošur v Savinjski regiji s socialno vsebino
Organizatorica in izvajalka izobraževanj na področju socialnega varstva
Imam zelo dober občutek za ljudi in razvit čut za komuniciranje z različnimi tipi ljudi. Sposobnost prilagajanja novim kulturnim okoljem. Dobre organizacijske sposobnosti in sposobnosti planiranja delovnega procesa ter izvajanja različnih projektov. Sposobnost ustvarjanja skupinskega delovnega vzdušja. Dobre izkušnje s področja komuniciranja, javnega nastopanja. Sposobnost reševanja konfliktnih situacij. Sposobnost sprejemanja odločitev v primerno kratkem času.

Osrednje vrednote, ki me pri delu vodijo so strpnost, osebna odgovornost in spoštljivost v medsebojnih odnosih. Verjamem v dobro v ljudeh in si prizadevam tvorno prispevati k uresničevanju medgeneracijskega dialoga in sožitja med ljudmi. Rada imam stike z ljudmi, sem komunikativna, prijazna in samostojna. Prav tako rada delam v timu; k delu pristopim z veliko mero odgovornosti. Sem tip človeka, ki neprestano hrepeni po novih znanjih in izkušnjah.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.