mag. Vesna Starman

mag. Vesna Starman

mag. Vesna Starman - ONA VE -

Sem direktorica javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre. Ob razumevanju, da je svetovalni center strokovna ustanova, ki je primarno usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov, poleg svetovanj, diagnostike in psiholoških obravnav, opominjamo, izobražujemo, usposabljamo širšo družbeno skupnost o potrebah in spremembah, ki so nujno potrebne za oblikovanje optimalnega okolja za ohranjanje duševnega zdravja otrok, mladostnikov in staršev.
Kraj bivanja:
Koper
Po izobrazbi sem magistra socialno pedagoške znanosti, trenutno tudi doktorska študentka Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, smer edukacijske vede.

Zaposlena sem na Raziskovalnem institutu Innorenew Coe kot raziskovalna asistentka z magisterijem znanosti. Poleg tega poučujem maturitetni predmet: Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju na Srednji šoli Izola. Imam naziv svetnica.
Socialno pedagoško znanje uporabljam tudi v vlogi članice komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo in kot porotnica za mladoletne osebe.
Delovne izkušnje sem pridobivala kot šolska svetovalna delavka na osnovno šoli in vrtcu Šmarje pri Kopru.

Sem aktivna članica IO Društva prijateljem mladine Koper in Drugi dom Istra ter podpredsednica Vokalne skupine Tamariska

Aktivna sem tudi na političnem področju. Na državnem področju sem predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS. Na lokalnem področju sem članica posvetovalne skupine župana v Kopru, zadolžena za pripravo regijskega svetovalnega centra.

AKADEMSKA ČLANSTVA
2020 – present Member of Society of Wood Science and Technology (SWST)
2020 – present Working Group Member of the COST Action CA19122 European Network for Gender Balance in Informatics
1997 – present Member of the Association of social pedagogues
1999 – 2010 Member of the European Institute for Reality Theory

VEŠČINE IN RAZISKOVALNI INTERESI: imam dobro razvite socialne kompetence, kot so komunikacija, sposobnost delovanja v skupini, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja, organiziranje. Želim raziskovati metode poučevanja v STEM, enakost spolov na poklicni poti STEM ter spodbudno okolje za razvoj otrok

INTERESI: pojem v Vokalni skupini Tamariska, uživam v gledaliških predstavah in branju leposlovne literature

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.