Katarina Ceglar

Katarina Ceglar

Katarina Ceglar

Velika športna navdušenka in zagovornica pozitivne psihologije. Sicer tudi strokovnjakinja za trajnostni razvoj, razvoj inovacij in transparentno pridobivanje ter uporabo javnih/EU sredstev za izboljšanje kvalitete prebivanja ljudi. Nič na tem svetu ni bolj pomembno, kot vzeti si čas za bližnje, biti spoštljiv in prijazen vsako sekundo dneva in biti pošten do samega sebe.

 

1) od 1. 4. 2021 dalje
Vodja razvojnih projektov v podjetju Arctur d.o.o. – Oddelek Turizem 4.0
– vodenje EU projektov velikih vrednosti (Horizon Europe, CINEA, idr.)
– razvoj pametnih inovacij (umetna inteligenca, big data, obogatena resničnost, ipd.)
– priprava strokovnih besedil in razvojnih strategij

2) 1. 11. 2018 – 15. 11. 2020
Vodja razvojnih projektov v Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS)
(turizem (digitalizacija, trajnostni razvoj, mobilnost, krepitev področja človeških virov, idr.)

– celostna strokovna podpora pri vodenju TGZS
– priprava dokumentacije za seje upravnega odbora in nadzornega sveta zbornice; sodelovanje na sejah,
– koordinacija dela zaposlenih (organizacija eno in večdnevnih dogodkov izobraževalnih, strokovnih, idr. vsebin – npr. Letno srečanje Združenja hotelirjev Slovenije, dogodki Kompetenčnega centra za turizem, Gostinsko turistični zbor Slovenije, motivacijski zajtrki za vodstveni kader),
– koordinacija članstva zbornice (cca 270 članov – podjetij) in aktivnosti za člane (npr. redni obiski na terenu, samostojno vodenje sestankov s člani zbornice v Ljubljani, pridobivanje informacij o potrebah podjetij in priprava priporočil za odločevalce – ministrstva, reševanje kadrovske problematike podjetij, povezovanje izobraževalnih ustanov s člani zbornice, koordinacija praktičnega usposabljanja študentov iz tujine v RS, ipd.),
– priprava letnih načrtov in poročil zbornice (vsebinski in finančni del), priprava dolgoročnih strateških in kratkoročnih akcijskih načrtov zbornice,
– aktivno sodelovanje pri pisanju nacionalnih strategij (Akcijski načrt razvoja Slovenije za obdobje 2020-2023 za področje trajnostnega turizma – vključujoč področje digitalizacije in mobilnosti, razvoj kadrov, uvajanje trajnostnih vsebin),
– članica strokovne skupine za pametno specializacijo (krožno gospodarstvo, pametna mesta, turizem, medicina, ipd.),
– vodenje zahtevnejših projektov iz strukturnih in kohezijskih skladov (strateška partnerstva, oblikovanje inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo; oblikovanje tripartitnega partnerstva z visokimi šolami in podjetji, Kompetenčni centri za razvoj kadrov idr.), vrednost preko 1,5 milijon EUR,
– vodenje prijav na razpise (vodenje konzorcijev partnerstev na nac. in EU ravni), vodenje projektov, administracije, vsebine, finančnega dela, evalvacije, priprava zaključnih poročil,
– vodenje programov usposabljanja na delovnem mestu za mlade, praktičnega usposabljanja, mentorstva zaposlenim, organizacija supervizije zaposlenih, ipd.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.