Jasna Dominko Baloh

Jasna Dominko Baloh

Jasna Dominko Baloh - ONA VE -

Ustanoviteljica in direktorica poslovne skupine DOBA, kamor sodijo DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Višja strokovna šola in Jezikovni center. Je pobudnica in ustanoviteljica edinega slovenskega visokošolskega modela online izobraževanja, DOBINEGA Modela online študija, ki se na DOBI izvaja že od leta 1999 in za katerega ima DOBA kot edina fakulteta v jugovzhodni Evropi dve mednarodni akreditaciji.
Poslovna pot psihologinje Jasne Dominko Baloh se je pričela leta 1990, ko je ustanovila prvi zasebni izobraževalni zavod v Sloveniji DOBA. Morda zanimivost, DOBA ime je skovanka začetnih črk njenih obeh priimkov Dominko Baloh, hkrati pa ima DOBA tudi drug širši pomen – v vsaki dobi življenja se moramo učiti. DOBA je bila prva na več področjih, a največji preboj je Jasna Dominko Baloh naredila leta 2000, ko je z ekipo sodelavcev pričela z razvojem online izobraževanja. Danes je DOBA z več kot 2000 študenti letno, ki študirajo online, vodilna izobraževalna ustanova v Sloveniji in JV Evropi. Odlikujejo nas tradicija, strokovnost, kakovost, edinstven online študij, družbena odgovornost in odličnost, ki temelji na novih vsebinskih elementih, praktična naravnanost in razvoj mehkih kompetenc.

Na naši poti nas nenehno spremlja sonce in učenje. Naš slogan Z ZNANJEM PRIHAJA DOBA SONCA je dovolj zgovoren, uresničujemo ga vsak dan. Naša usmerjenost k študentom in k potrebam gospodarstva je že vsa leta ključna. Vse okoli nas se spreminja, potrebna so nova znanja in kompetence. In tako se danes vsi sprašujemo, kako se naj visokošolsko izobraževanje razvija v času nenehnih sprememb in svetovnih izzivov. To je za nas velika odgovornost, pri razvoju novih programov nas zmeraj vodjo razmisleki kakšna bo vloga managerja in strokovnjaka v prihodnosti. Zavedamo se, da so strokovnih znanjih izjemno pomembne mehke kompetence kot je fleksibilnost, inovativnost, kritičnost, radovednost. empatija, sposobnost navduševanja, nenehno učenje in razvoju teh kompetenc posvečamo na DOBI veliko pozornost, z nenehnim prilagajanjem in inovativnim pristopi.

Jasna Dominko Baloh je tudi prejemnica najvišjih priznanj za področje izobraževanja, inovativnosti in gospodarstva. Vedno znova pa poudarja, da Dobino uspešno zgodbo sooblikuje z motiviranimi in zavzetimi sodelavci, odličnimi profesorji, online mentorji, študenti, diplomanti in podjetji.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.