dr. Nelida Nemec

dr. Nelida Nemec

{Name + first and last name: 1}

Izobrazba: FF, profesorica umetnostne zgodovine in zgodovine; MBA (IECD-Bled School of Management); doktorica znanosti (področje Filozofija in teorija vizualne umetnosti; doktorska naloga z naslovom »Mušičevo slikarstvo in Merleau-Pontyjeva filozofija slikarstva. Delo: kustodinja in direktorica (Goriški muzej 1978-1991); direktorica odnosov z javnostmi in tržnega komuniciranja (1991-1996); načelnica za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL (1999-2003); direktorica različnih družb; vodja projektov.

 

Leta 1973 sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani na oddelek za umetnostno zgodovino in oddelek za zgodovino, kjer sem leta 1978 diplomirala pri profesorju dr. Nacetu Šumiju z nalogo Povojni javni spomeniki na Primorskem, ki sem jo leta 1982 dopolnjeno izdala pri založbi Lipa v Kopru z naslovom Javni spomeniki na Primorskem 1945-1978. Septembra 1978 sem se zaposlila v Goriškem muzeju kot dokumentalistka, kasneje kot kustodinja za sodobno umetnost in štiri leta delovala kot ravnateljica inštitucije do leta 1991. Odtlej sem se posvetila delu na področjih odnosov z javnostmi, marketinga ter vodstvenemu delovanju v gospodarskih družbah, vmes sem med leti 1999 in 2003 bila načelnica za kulturo in raziskovalno dejavnost pri Mestni občini Ljubljana. Od leta 2007 do konca leta 2012, ko sem se upokojila, sem bila vodja projektov. Leta 2000 sem po diplomi na IEDC Bled, School of Management, dobila naziv MBA. V šolskem letu 2005/06 sem na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za humanistične študije vpisala podiplomski študijski program in ga spomladi leta 2016 zaključila z doktorsko nalogo z naslovom »Mušičevo slikarstvo in Merleau-Pontyjeva filozofija slikarstva«. Prejela sem znanstveni naslov doktorica znanosti (področje Filozofija in teorija vizualne kulture). Ukvarjam se z likovno kritiko in esejistiko, sodelovala sem s publicističnimi prispevki od leta 1977 v dnevnih časnikih in revijah, sodelovala sem pri Primorskem bibliografskem leksikonu; delovala sem tudi kot raziskovalka pri programih Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete. Objavila sem nekaj daljših portretov primorskih likovnih umetnikov. Leta 1982 sem pripravila večjo muzejsko razstavo o primorskih javnih spomenikih od leta 1945. Na to temo sem predavala tudi na Goriških srečanjih v Novi Gorici. Od leta 1978 sem pripravila vrsto razstav v okviru razstavne dejavnosti Goriškega muzeja in Goriških galerij: Vladimirja Makuca, Silvestra Komela, Rika Debenjaka Negovana Nemca.
Od leta 1980 sem 25 let sodelovala pri organizaciji razstave in predstavitvi likovnih ustvarjalcev v okviru vsakoletne prireditve Kogojevi dnevi v Kanalu ob Soči. V času mandata ravnateljice Goriškega muzeja sem organizirala postavitev razstave o 1. svetovni vojni v Solkanu leta 1988, postavitev stalne zbirke del Lojzeta Spacala na Štanjelu leta 1988 in sodelovala tudi pri katalogu, organizirala postavitev stalne muzejske zbirke na Sveti Gori nad Novo Gorico 1989. Sem avtorica stalne zbirke del Zorana Mušiča na gradu Dobrovo, ki smo jo odprli leta 1991, izdala sem bogat katalog ter organizirala strokovno srečanje o Mušičevem delu in njegovem vplivu na slovensko likovno ustvarjalnost. Sem avtorica študij v monografijah slikarjev: Mušiča, Vrana, Palčiča in soavtorica monografije Slane in Pečka ter avtorica pogovora v monografiji slikarja Skočirja. Leta 2017 je izšla knjiga Pokrajina telesa. Mušič v vidu Merleau-Pontyja (založba Annales ZRS Koper). Od leta 1999 do 2011 sem strokovno vodila galerijo Mercator, kjer se je zvrstilo več kot 80 razstav slovenskih in tujih likovnih umetnikov. Kot selektorica sem sodelovala pri več mednarodnih likovnih kolonijah (Vogrsko, Brežice, Križanke, Abitanti, Piran, Štanjel). V okviru študija na Fakulteti za humanistične študije sem z referatom sodelovala na dveh mednarodnih konferencah. Veliko let sodelujem s Festivalom Ljubljana, najprej pri Mednarodni likovni koloniji Križanke (1998 in 1999), kasneje pri predstavitvah slikarkih opusov izbranih avtorjev, od leta 2017 pa pod naslovom Hommage kiparjem razstave kiparjem.

 

Kraj bivanja:
Ljubljana

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.