dr. Mirjam Dular

dr. Mirjam Dular

dr. Mirjam Dular - ONA VE -

Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sem doktorirala s področja astronomije. Zaposlena sem na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS. Prevedla ali recenzirala sem več poljudnoznanstvenih del. Sem tudi pesnica in pisateljica.
Kraj bivanja:
Ljubljana
Izvor in šolanje

Rojena sem bila v Kranju, kjer sem tudi obiskovala srednjo šolo naravoslovno-matematične usmeritve (Gimazija Kranj). Po diplomi iz fizike sem se zaposlila na matični Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani kot mlada raziskovalka na področju astronomije. Astronomska opazovanja sem za potrebe diplomskega dela izvajala na observatoriju Golovec, v času podiplomskega študija pa v Italiji (Observatorij Asiago Univerze v Padovi) in v Mehiki (Observatorij Cananea Inštituta INAOE v Puebli). Za doktorat (opazovanje hitrih modulacij izseva pulzarja) sem analizirala tudi podatke pridobljene s Hubblovim vesoljskim teleskopom. V času podiplomskega študija sem se udeležila poletne šole Mednarodne vesoljske univerze v Huntsvillu v ZDA.

Zaposlitve

Zaposlena sem na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS, kjer vodim Sektor za odprto znanost. Predhodno sem delala na Statističnem uradu RS, v razvojno-raziskovalnem podjetju in dvajset let na Zavodu RS za varstvo narave, kjer sem vodila IKT, letno načrtovanje in poročanje ter projekte EU. Bila sem članica ENCA, mreže direktorjev evropskih naravovarstvenih agencij.

Strokovne in poljudnoznanstvene objave

V času podiplomskega študija sem objavljala članke v strokovnih revijah. Veliko sem pisala tudi za slovenske poljudnoznanstvene revije z namenom širjenja poznavanja znanosti (astronomije in fizike) med ljudmi, posebej mladimi (revije Presek, Življenje in tehnika, Spika). Napisala sem monografijo Nebo, premazano z zvezdami, 100 odgovorov na astronomska vprašanja, izdano leta 2003. Delo s področja organizacije javnega zavoda ter varstva narave in trajnostnega razvoja sem zaokrožila v strokovnih člankih, objavljenih na konferencah s področja organizacije in informatike ter v reviji Varstvo narave. Za podrobne navedbe gl. Wikipedijo in COBISS.

Prevajanje

Iz angleškega jezika sem v slovenščino prevedla več del s področja naravoslovja (npr. uspešnico Mladinske knjige, B. Bryson: Kratka zgodovina skoraj vsega), astrofizike (tudi več knjig Stephena Hawkinga) in predvsem astronomije. Opravila sem strokovno recenzijo prevoda Oxfordove enciklopedije astronomije. Poslovenila sem tudi nekaj pesmi različnih angleških pesnikov, npr. za knjigo L. Watson: Nebesni dih, kratka zgodovina vetra.

Leposlovje

V zadnjih letih se posvečam tudi eni svojih velikih ljubezni, literaturi. Izpeljala sem lastni projekt “pesem na dan” ter v vsakem od 1001 zaporednih dni napisala in objavila pesem na portalu Pesem.si. Ustvarila sem pesniško obliko fotoverz, ki je sestavljen iz naslova, pesmi in fotografije. Moje pesmi so med drugim opredeljene kot družbeno- in eko-kritične ter filozofske. Doslej sem izdala tri pesniške zbirke in zbirko kratke proze. Razmišljanja objavljam na portalu Medium, zgodbe in literarne kritike pa na Vrabcu Anarhistu in Hirondelle.si. Na natečaju založbe Litera za najboljši roman ob 20-letnici založbe sem bila izbrana v finalno peterico in moj prvi roman bo izšel v letu 2024. Več na //www.dular.world.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.