Strokovnjakinje v kategoriji: splošna medicina

 • OLGA BELEC
  OLGA BELEC

  OLGA BELEC - ONA VE - 20190720 092847

  Olga Belec, Prekmurka, razpeta med Mursko Soboto in Ljubljano.
  Diplomirala na Fakulteti za upravo, trenutno vpisana še na magistrski študij Management v upravi.
  Obenem se izobražujem še na Inštitutu za psihodinamiko organizacij Maribor, program Psihodinamski organizacijski vodja, s poudarkom na sistemski organizacijski psihodinamiki.
  Delam v Ljubljani v kabinetu na Ministrstvu.
  Pred tem sem bila državna sekretarka.
  25 let sem delovala v gospodarstvu kot managerka v hotelirstvu in turizmu.
  OLGA BELEC
  Živim in delam: MURSKA SOBOTA in LJUBLJANA
  Rojena: 16.07.1968 – RAK

  DELOVNE IZKUŠNJE:

  – MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
  – SAB
  – DRŽAVNA SEKRETARKA – URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
  – DIREKTORICA podjetja HOTEL DIANA d.o.o. M. Sobota
  – DIREKTORICA podjetja RGT d.o.o. – znotraj poslovne skupine ROTO GROUP (zagon tradicionalne Gostilne Lovenjak, izgradnja in umestitev butičnega Hotela Štrk, postavitev in uveljavitev blagovne znamke Lovenjakov dvor)
  – RADENSKA – ZVEZDA DIANA MURSKA SOBOTA, nazadnje VODJA HOTELA
  – UKC LJUBLJANA

  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE:

  – TRENUTNO-2023: FAKULTETA ZA UPRAVO – MAGISTRSKI ŠTUDIJ – MANAGEMENT V UPRAVI
  – TRENUTNO-2023: Inštitut za psihodinamiko organizacij MB, program Psihodinamski organizacijski vodja – sistemska organizacijska psihodinamika
  – ŠTEVILNA dodatna in nenehna IZOBRAŽEVANJA, opravljeni SEMINARJI, TRENINGI, DELAVNICE…
  – UNIVERZA V MARIBORU – PRAVNA FAKULTETA – NEDOKONČANO – 2004
  – UNIVERZA V LJUBLJANI – FAKULTETA ZA UPRAVO – SMER JAVNA UPRAVA – DIPLOMIRALA 2001

  ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE KOMPETENCE:

  – od leta 2000 delam na vodstvenih položajih, na začetku kot interni vodja enot znotraj velikega poslovnega sistema Radenska
  – od leta 2005 do 2018 sem delala na visokih vodstvenih položajih kot direktorica – generalna managerka v dveh večjih podjetjih

  Po 25 letih dela v gospodarstvu sem sprejela izziv v državni in javni upravi ter politiki: bila sem državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
  vmes sem bila zaposlena v politični stranki, trenutno pa delam v kabinetu na Ministrstvu.

  STROKOVNE KOMPETENCE:

  – dobro poznavanje podjetniškega delovanja in okolja (25 let dela v gospodarstvu)
  – dobro poznavanje javne in državne uprave (zadnjih 5 let)
  – skozi različne profile poklicev sem postala dober vodja in motivator zaposlenim
  – poznavanje ekonomskih, komercialnih in marketinških znanj in zakonitosti
  – dobro javno nastopanje in govorno izražanje
  – dober organizator prireditev in različnih dogodkov
  – uspešen prodajnik, pogajalec, mediator v poslu

  DRUGE KOMPETENCE:

  – bila sem članica upravnega odbora Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije
  – bila sem članica Odbora za turizem pri Pomurski gospodarski zbornici Murska Sobota
  – bila sem članica Nadzornega odbora Pomurske turistične zveze
  – sodelovala sem v Strokovnem svetu RDO Pomurje
  – …

  PRIZNANJA IN NAGRADE

  – Pomurka meseca februarja 2013
  – Priznanje OZS – 10 let poslovanja podjetja
  – …

 • doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka
  doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka

  {Name + first and last name: 1}

  Doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. je zdravnica specialistka družinske medicine, zaposlena za pol delovni čas v Zdravstvenem domu Ljubljana. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot članica Katedre za družinsko medicino sodeluje kot predavateljica in kot mentorica študentom in specializantom v dodiplomskem in podiplomskem pouku.
  2015 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorat na temo Prepoznavanje in obravnava nasilja v družini v ambulanta družinske medicine v Sloveniji.

  CURRICULUM VITAE

  IME IN PRIIMEK: Nena Kopčavar Guček

  POLNI NAZIV: doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka

  DATUM IN KRAJ ROJSTVA: 09.12.1958, Ljubljana

  SLUŽBENI NASLOV: Zdravstveni dom Ljubljana
  Enota Ljubljana-Vič
  Šestova ulica 10
  1000 Ljubljana

  Katedra za družinsko medicino
  Medicinska fakulteta
  Poljanski nasip 58
  1000 Ljubljana

  POKLIC: zdravnica specialistka družinske medicine z doktoratom znanosti

  ZAPOSLITEV: -zdravnica specialistka v zdravstvenem varstvu odraslih, poln delovni čas
  ZD Ljubljana Vič
  Šestova ul. 10
  1000 Ljubljana

  -raziskovalka , redna asistentka v obdobju 2002- dopolnilna zaposlitev, še traja
  Katedra za družinsko medicino
  Medicinska fakulteta
  Vrazov trg 2
  1000 Ljubljana

  -11.03.2019 dosegla naziv docent na Katedri za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

  IZOBRAZBA: matura junij 1977 Highland High Park School, Dallas, Texas

  diploma 23.12.1982 Medicinska fakulteta v Ljubljani, odsek za splošno medicino

  strokovni izpit 20.12.1983 Republiški komite za socialno varstvo v Ljubljani
  specialistični izpit 31.5.1999 Ministrstvo za zdravstvo v Ljubljani

  magistrica znanosti 15.12.2005 Medicinska fakulteta v Ljubljani, magisterij na temo »Odnos cepečih zdravnikov do cepljenja proti gripi«
  doktorat znanosti-odobrena tema »Pogostnost zaznavanja in obravnave nasilja v družini v ambulanti zdravnika družinske medicine«, zagovor disertacije 10.02. 2015
  naziv primarij dosegla 15.02.2017
  naziv docent nastopno predavanje 02.10.2018 na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani, naziv podeljen 11.03.2019

  DRUGI NAZIVI
  -docentka na Katedri za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, od 11.03.2019
  -strokovne sodelavka v izobraževanju na Medicinski fakulteti v Mariboru od 01.01.2021 dalje
  -mentorica za študente na področju družinske medicine (Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja)
  -glavna mentorica za specializante na področju družinske medicine (Zdravniška zbornica Slovenije)
  -registrirana raziskovalka pri ARRS od 31.01.2006, št. raziskovalke 27799
  -končan podiplomski tečaj iz socialne medicine, 05.05. 2004, Medicinska fakulteta v Ljubljani
  -AME SLO/022, authorised medical examiner, zadnje pooblastilo za pregledovanje letalskega osebja in izdajo zdravstvenih dovoljenj 2. kategorije , licenco vsakoletno podaljša Ministrstvo za zdravje, trenutna veljavna do leta 2017