doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka

doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka

{Name + first and last name: 1}

Doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. je zdravnica specialistka družinske medicine, zaposlena za pol delovni čas v Zdravstvenem domu Ljubljana. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot članica Katedre za družinsko medicino sodeluje kot predavateljica in kot mentorica študentom in specializantom v dodiplomskem in podiplomskem pouku.
2015 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorat na temo Prepoznavanje in obravnava nasilja v družini v ambulanta družinske medicine v Sloveniji.

CURRICULUM VITAE

IME IN PRIIMEK: Nena Kopčavar Guček

POLNI NAZIV: doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med., primarijka

DATUM IN KRAJ ROJSTVA: 09.12.1958, Ljubljana

SLUŽBENI NASLOV: Zdravstveni dom Ljubljana
Enota Ljubljana-Vič
Šestova ulica 10
1000 Ljubljana

Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana

POKLIC: zdravnica specialistka družinske medicine z doktoratom znanosti

ZAPOSLITEV: -zdravnica specialistka v zdravstvenem varstvu odraslih, poln delovni čas
ZD Ljubljana Vič
Šestova ul. 10
1000 Ljubljana

-raziskovalka , redna asistentka v obdobju 2002- dopolnilna zaposlitev, še traja
Katedra za družinsko medicino
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

-11.03.2019 dosegla naziv docent na Katedri za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

IZOBRAZBA: matura junij 1977 Highland High Park School, Dallas, Texas

diploma 23.12.1982 Medicinska fakulteta v Ljubljani, odsek za splošno medicino

strokovni izpit 20.12.1983 Republiški komite za socialno varstvo v Ljubljani
specialistični izpit 31.5.1999 Ministrstvo za zdravstvo v Ljubljani

magistrica znanosti 15.12.2005 Medicinska fakulteta v Ljubljani, magisterij na temo »Odnos cepečih zdravnikov do cepljenja proti gripi«
doktorat znanosti-odobrena tema »Pogostnost zaznavanja in obravnave nasilja v družini v ambulanti zdravnika družinske medicine«, zagovor disertacije 10.02. 2015
naziv primarij dosegla 15.02.2017
naziv docent nastopno predavanje 02.10.2018 na Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani, naziv podeljen 11.03.2019

DRUGI NAZIVI
-docentka na Katedri za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, od 11.03.2019
-strokovne sodelavka v izobraževanju na Medicinski fakulteti v Mariboru od 01.01.2021 dalje
-mentorica za študente na področju družinske medicine (Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja)
-glavna mentorica za specializante na področju družinske medicine (Zdravniška zbornica Slovenije)
-registrirana raziskovalka pri ARRS od 31.01.2006, št. raziskovalke 27799
-končan podiplomski tečaj iz socialne medicine, 05.05. 2004, Medicinska fakulteta v Ljubljani
-AME SLO/022, authorised medical examiner, zadnje pooblastilo za pregledovanje letalskega osebja in izdajo zdravstvenih dovoljenj 2. kategorije , licenco vsakoletno podaljša Ministrstvo za zdravje, trenutna veljavna do leta 2017

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.