Strokovnjakinje v kategoriji: dobrobit živali

 • Tjaša Zagoršek
  Tjaša Zagoršek

  {Name + first and last name: 1}

  Sem diplomirana geografinja in varstvena biologinja s strastjo do opazovanja in proučevanja ptic. Fascinirajo me zlasti sove, proučevanju katerih se posvečam tako profesionalno kot tudi ljubiteljsko. Prav tako sem avtorica in soavtorica več izvirnih raziskovalnih del na to temo. Delovne izkušnje sem si nabirala pri delu v veterinarskih ambulantah, raziskovalnih središčih, na mnogih bioloških taborih in kot aktivna udeleženka na bioloških konferencah po tujini.

   

  Sem diplomirana geografinja in varstvena biologinja s strastjo do opazovanja in proučevanja ptic. Fascinirajo me zlasti sove, proučevanju katerih se posvečam tako profesionalno kot tudi ljubiteljsko. Prav tako sem avtorica in soavtorica več izvirnih raziskovalnih del na to temo. Delovne izkušnje sem si nabirala pri delu v veterinarskih ambulantah, raziskovalnih središčih, na mnogih bioloških taborih in kot aktivna udeleženka na bioloških konferencah po tujini.

  Med leti 2018 in 2022 sem bila zaposlena na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije kot varstvena ornitologinja na mednarodnem projektu Adriatic Flyway, ki si je prizadeval zaustaviti nezakonito pobijanje ptic v Sloveniji in tudi Sredozemlju.
  Leta 2018 sem postala tudi zunanja sodelavka Centra za obročkanje ptic Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, kjer sodelujem pri izvajanju dejavnosti obročkanja prostoživečih ptic.

  S svojo strastjo do narave in zavezanostjo k njenemu ohranjanju sem pripravljena prispevati k raziskovanju in varstvu ptic ter deliti svoje znanje z drugimi navdušenci nad naravnim svetom.

 • Alja Mazzini dr. vet. med, MSc CAB, GPCert (AnBeh)
  Alja Mazzini dr. vet. med, MSc CAB, GPCert (AnBeh)

  {Name + first and last name: 1}

  Sem veterinarka z magisterijem iz kliničnega vedenja malih živali. Trenutno zaključujem doktorski študij na Veterinarski fakulteti v Bernu in začenjam Evropsko specializacijo iz vedenjske medicine malih živali. V Švici in Sloveniji predavam iz področja vedenja in dobrobiti malih živali in se posvečam pacientom z vedenjskimi težavami.

   

  IZKUŠNJE:

  Junij 2022 – danes: VETcetera, Bern, CH
  – Veterinarka, specialistka iz kliničnega vedenja malih živali
  – Interna medicina

  September 2018 – danes: Doktorat znanosti, Veterinarska fakulteta, Univerza v Bernu, CH
  – Oddelek za dobrobit živali
  – Dizertacija: “Reward sensitivity in dogs a risk factor for addictive behaviour and key to trainability”

  2014 – 2017: TAD Pharma GmbH, DE
  – Registracija in varnost zdravil, farmakovigilanca

  2013 – 2014: Tierklinik Bretzenheim, DE
  – Interna medicina in mehka kirurgija

  2011 – 2013: Kleintierklinik Yvonne Lang GmbH, DE
  – Interna medicina in mehka kirurgija

  2010 – 2011: Kamvet in veterinarska ambulanta Max, SI
  – Interna medicina in mehka kirurgija

  IZOBRAZBA:

  2017 – 2018 Magistrski študij Klinično vedenje živali, Univerza v Lincolnu, UK
  – Dizertacija: Assessing impulsivity in shelter dogs using DIAS questionnair

  2015 – 2016 GPCert (AnBeh) – General Practitioner Certificate in Animal Behaviour, European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS)

  2002 – 2010 Dr. vet. med., Veterinarska fakulteta, Ljubljana

  PREDAVANJA:

  – December 2022, 2021, april 2021, Certificate of Advanced Studies in Animal-Assisted Therapy, Fakulteta za psihologijo, Basel, CH
  – Maj 2022, BIC Ljubljana, SI
  – Maj 2022, Mačji kongres, Ljubljana, SI
  – Maj 2022, Biotehniška šola, Maribor, SI
  – Oktober 2021, kongres Veterinarske zbornice Slovenije, Zreče, SI
  – Oktober 2021, European Veterinary Congress of Behavioural Medicine and Animal Welfare (ECVCBMAW), on-line
  – Avgust 2021, International Society for Applied Ethology (ISAE), on-line
  – Julij 2021, Canine Scienece Forum, on-line
  – December 2020, Applied Ethology and Animal Welfare Seminar, CH
  – November 2020, Simpozij Slovenskega združenje veterinarjev za male živali, Portorož, SI
  – Junij 2020, Walks & Talks, CH
  – April 2019, Simpozij Slovenskega združenje veterinarjev za male živali, Portorož, SI

  MENTORSTVO:
  – Drugi mentor magistrske študentke kliničnega vedenja živali na Royal (Dick) School of Veterinary Studies, UK

  PROJEKTI:
  – FECAVA One2One o vedenju malih živali, izvedba 12 intervjujev o različnih temah iz vedenja malih živali s Prof. Dr. Gonçalo Da Graça Pereira

  PROSTOVOLJNI PROJEKTI:
  – 2022, SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets – projekt sterilizacij in kastracij, Beograd, Srbija
  – 2017, SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets – projekt sterilizacij in kastracij ter izobraževanje veterinarjev, Prizren, Kosovo
  – 2014, SVSP – Slovenian Vets for Stray Pets – projekt sterilizacij in kastracij, Doboj, Bosna in Hercegovina

  STROKOVNA ZDRUŽENJA:
  – Članica Švicarske veterinarske zbornice – Švicarska licenca za opravljanje veterinarskega poklica
  – Članica Nemške veterinarske zbornice – Nemška licenca za opravljanje veterinarskega poklica
  – Članica Slovenske veterinarske zbornice – Slovenska licenca za opravljanje veterinarskega poklica

  TEČAJI IN SIMPOZIJI:
  Redno se udeležujem tečajev, izobraževanj in simpozijev o različnih temah s področja vedenja in dobrobiti živali, interne veterinarske medicine in v povezavi s svojim doktorskim študijem.

 • doc. dr. Elizabeta Mičović
  doc. dr. Elizabeta Mičović

  doc. dr. Elizabeta Mičović

  Sem živilska tehnologinja, magistrica znanosti s področja živilstva (razvoj novega živilskega izdelka in kakovost živil) in doktorica znanosti s področja varstvoslovja (viktimologija, zagotavljanje varne hrane in varstvo potrošnikov). Aktivna sem na pedagoškem področju kot predavateljica za področje varne hrane v programih Evropske komisije in na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede na Univerzi v Mariboru, na programu: Varnost hrane v prehrambni verigi.

  Področja:

  Mediji (moderiranje, odnosi z mediji)
  Narava in kmetijstvo (agronomija)
  Hrana in potrošnja: (obnašanje potrošnikov, trendi v prehrani, zavržena hrana,zdrava prehrana, živilska tehnologija)

  Predstavitev:

  Rojena sem leta 1960 v Kopru, v obdobju 1979–1984 sem študirala na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, na Oddelku za živilstvo, Leta 2003 sem na isti fakulteti zaključila magisterij, 2011 pa na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru doktorirala s področja varstvoslovja (viktimologija, varstvo potrošnikov in zagotavljanje varne hrane).

  Imam 37 let delovnih izkušenj na področju živilske tehnologije, zagotavljanju varne hrane, javnega zdravja, prehrane, varstva potrošnikov, odnosov z javnostmi in komuniciranja o tveganjih kot živilska tehnologinja, vodja razvoja, pomočnica vodje proizvodnje in vodja Službe za odnose z javnostmi. Leta 2002 sem postala zdravstvena inšpektorica, nato svetovalka in kasneje podsekretarka na področju javnega zdravja (prehrana, varna hrana, označevanje živil, nova živila, higiena živil, inšpekcijski nadzor..) na Ministrstvu za zdravje, kasneje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Od leta 2016 do 2019 sem vodila Službo za odnose z javnostmi na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in organizirala komuniciranje različnih dejavnikov tveganja za potrošnike. Komuniciranje na področju hrane in kmetijstva sem nadaljevala v Službi za odnose z javnostmi in promocijo MKGP, kjer sem vodila posamezne projektne naloge ozaveščanja in promocije s področja veterinarstva, zdravja in varstva rastlin ter hrane. Trenutno sem zaposlena kot vodja Projektne skupine za komuniciranje in odnose z javnostmi na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja.

  Od leta 2006 predavam za Evropsko Komisijo v okviru tehnične pomoči in izmenjave informacij (angl.: Technical Assistance and Information Exchange – TAIEX) tretjim državam in državam kandidatkam za priključitev v EU na področjih: zagotavljanje varne hrane, higiena živil, nova živila, inšpekcijski nadzor, obveščanje o tveganjih in odnosi z javnostmi. Od leta 2014 tudi na usposabljanjih in na treningih za inšpektorje držav članic EU na področju dobre higienske prakse in zagotavljanja varne hrane v živilstvu (angl.: Better Training for Safer Food – BTSF). Od leta 2018 sem habilitirana predavateljica na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru na programu Varnost hrane v prehrambni verigi kot nosilka dveh predmetov: Komunikacija in Označevanje/oglaševanje živil.