Romana Zver

Romana Zver

Romana Zver - ONA VE -

Profesorica informatike na Gimnaziji Murska Sobota. Že 20 let predajam svoje znanje in izkušnje mladim generacijam, še prej pa sem 15 let pridobivala znanje kot programerka v računalniškem inženiringu.
Aktivno sodelujem pri gradnji skupnosti učiteljev računalništva in informatike, ustvarjanju gradiv za učitelje, sem recenzent praktik Učbenika za informatiko, recenzentka maturitetnega izpitnega kataloga, kot “mojster učitelj” prenašam svoje znanje tudi svojim kolegom in kolegicam,
Kraj bivanja:
Benedikt
Osebni podatki:
Romana Zver
Sv. Trije Kralji v Slov. Goricah, 56
2234 Benedikt
041 891 674
romana.zver@guest.arnes.si

Datum rojstva:
26. 2. 1964

Dosedanje delovne izkušnje:
Datum nastopa službe; 1. september, 1988
Delovni mesto: Organizator in programer
Delodajalec: ABC Pomurka Računalniški inženiring, Murska Sobota
Vrsta dela: Programiranje obdelav, organizacija podatkovnih baz, izobraževanje uporabnkov

Datum nastopa službe: 1. september, 2003 – 25. junij, 20014
Delovni mesto: Profesorica praktičnega pouka in informatike
Delodajalec: Ekonomska šola, Murska Sobota

Datum nastopa službe: 1. september, 2004
Delovno mesto: Profesorica informatike
Delodajalec: Gimnazja Murska Sobota,, Murska Sobota
Vrsta dela: Poučevanje informatike v 1. letnku, priprava maturantov na maturo, izvajanje izbirnih vsebin za učenje verbalne in neverbalne komunikacije, desetprstno slepo tipkanje, organiziranje delavnic za OŠ – Računalništvo brez računalnika ….

Izobraževalna pot:
1970 – 1978
OŠ III Murska Sobota

1978 – 1982
Gimnazija Murska Sobota

1982 – 1988
Univerza Maribor, Ekonomska Fakulteta
Pridobljen naziv
univ. diplomirani ekonomist, smer poslovna informatika

2002 – 2003
Pedagoško – andragoška izobrazba
Univerza Ljubljana, Pedagoška Fakulteta

Pridobljen naziv v šolstvu:
2021 Učitelj Svetnik

Obvladam jezike:
nemščina, angleščina

Socialne veščine in kompetence:
Komunikacijske kompetence sem pridobivala najprej na delovnem mestu programerja, saj sem uporabnike navajala na uporabo programskih orodij in bila pri tem dokaj uspešna (po njihovi oceni).
V šolskem okolju vodim in koordiniram šolski razvojni tim, vodila sem inovacisjki projekt in kot debeating coach organizirala številne debate in okrogle mize.
Sem sposobna zaznavati različne potrebe sodelavcev in se izogibati konfliktnim situacijam, nastale pa razreševati na diplomatske načne brez zamer.

Organizacijske eščine in kompetence
V šoli sem do l. 2014 vodila razvojni tim in povezovala 10 zelo različnih oseb v uspešno celoto.
Prav tako sem organizirala in vodila že nekaj mednarodnih dijaških izmenjav, v katero je bilo
vključenih 20 in več dijakov in izvedla projekt od zagotavljanja finančnih sredstev do komercialnih
(reklamnih) učinkov.
Vzpostavila sem tudi mednarodno šolsko izmenjavo z umetniško šolo iz ZDA.

Računalniške veščine in kompetence:
Obvladam programiranje v računalniških jezikih DL, PL1, DBASE IV, Javascript in Python
▪ Obvladam kreiranje podatkovnih baz z orodji za podatkovne baze kot je Access, Base, …..
Suvereno uporabljam programe za pisarniško poslovanje, urejevalnike besedil, urejevalnike preglednic
Uporabljam predstavitvena orodja
Uporabljam orodja Google Drive za izdelavo obrazcev, preglednic, risb in dokumentov
Uporabljam programe za izdelavo spletnih strani
Obvladam HTML jezik za izdelovanje spletnih strani
▪ Znam uporabljati e-listovnik Mahara,
▪ Uporabljam in urejam spletno učilnico Moodle

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.