Petra Svoljšak

Petra Svoljšak

Področja:

Značke: , ,
Petra Svoljšak

Petra Svoljšak

Sem zgodovinarka, znanstvenica, ki se tri desetletja ukvarjam z obdobjem prve svetovne vojne, ker je to obdobje zaradi svoje neraziskanosti in potisnjenosti ob rob slovenskega zgodovinjenja predstavljalo poseben izziv, nepresahljiv vir izjemnih tematik. Navdihujejo me usode civilnega prebivalstva v vojni, ki je bilo izpostavljeno povsem novim in dotlej neznanim izzivom, ki jih je genereliralo vojno nasilje. Zgodovina se ne ponavlja, nas pa opremi z orodji za reševanje sodobnih problemov.

 

Dr. Petra Svoljšak (1965) sem predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, znanstvena svetnica, izredna profesorica, predsednica Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino, podpredsednica Upravnega odbora ZRC SAZU in članica upravnega odbora Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju. Osnovno šolo Ivana Roba sem obiskovala v Šempetru pri Gorici, gimnazijo pa v Novi Gorici, kjer sem leta 1984 marurirala v zadnji generaciji gimnazijk in gimnazijcev do ponovne uvedbe zaključnega izpita in mature v šolskem letu 1994/1995. Za študij sem izbrala zgodovino in angleški jezik s književnostjo, slednjo zaradi povsem praktičnih vzgibov in prepričanja, da me bo morda hitreje pripeljala do službe. Po diplomi leta 1990 sem kot mlada raziskovalka dobila priložnost na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, kjer sem nadaljevala, nadgrajevala in v slovenskem zgodovinopisju vzpostavila sistematično in kontinuirano raziskovanje prve svetovne vojne, ki mu je bilo inštitutsko in institucionalno okolje očitno naklonjeno, včasih resda pod geslom “Kar te ne krepa, te krepi”. Leta 1998 sem doktorirala z doktorsko disertacijo “Italijanska okupacija Posočja 1915 – 1917”, ki je v predelani obliki izšla leta 2003 pri Založbi Nova revija pod naslovom “Soča, sveta reka. Italijanska zasedba slovenskih ozemelj 1915 – 1917.” Leta 2007 smo s sodelavci pripravili študijski program Kulturna zgodovina, ki se izvaja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in sem ga vodila ter na njem sodelovala do konca leta 2020, pedagoško pa sodelujem tudi s Podiplomsko šolo ZRC. Med letoma 2012 in 2018 sem bila predsednica (do 2013) in podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100. letnic prve svetovne vojne, ki jo je ustanovila vlada RS in s katerim se je Slovenija postavila na evropski zemljevid obeleževanj prve svetovne vojne s skoraj 500 zabeleženimi dogodki po celotnem slovenskem prostoru, s postavitvijo spomenikov v spomin slovenskim vojakom na Doberdobu, v Gorlicah (Poljska) in Lvivu (Ukrajina).
Moje raziskovalno delo se osredotoča na zgodovino prve svetovne vojne ter njen kulturno-zgodovinski kontekst, širše pa na družbeno in politično zgodovino 19. in 20. stoletja, če samo izpostavim glavna področja raziskovanja: vojaške okupacije in nasilje nad civilnim prebivalstvom, begunstvo, položaj nebojujočih se skupin (otroci, ženske, starejši), vojni invalidi, vdove in sirote, socialna zgodovina vojne, žrtve vojne, spominjanje in spominska krajina ter dediščina prve svetovne vojne, kjer s Fundacijo Poti miru v Posočju ter drugimi partnerskimi organizacijami ustvarjamo Poti miru/Walk of peace, pot po dediščini in idejo Poti miru kot prostor sobivanja, sožitja, medsebojnega razumevanja, spoznavanja in spoštovanja ter miru kot najvišje vrednote družbe. Sem avtorica znanstvenih in strokovnih člankov, monografij, leksikalnih gesel, razstavnih besedil, s katerimi poskušam znanstvene rezultate predstaviti in približati širši javnosti.
Za svoje delo sem prejela Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998, odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge “kot priznanje za njen trud pri razvoju madžarsko-slovenskih znastvenih in kulturnih stikov ter pri organizaciji spominskih slovesnosti ob stoletnici prve svetovne vojne”. in nagrado Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za leti 2019 in 2020 za monografijo: Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba 2018.
Nimam posebnega gesla, mi je pa zagotovo blizu misel Marge Piercy: Never doubt that you can change history. You already have.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.