Meta Kramar

Meta Kramar

Področja:

Značke: , ,
Meta Kramar

{Name + first and last name: 1}

Sem Meta Kramar, upokojena klinična psihologinja in psihoterapevtka. Pretežni del poklicne poti sem se posvečala psihoterapiji, posebej še superviziji kot obliki nadzora s ciljem prenašanja znanja med generacijami. Ta zagotavlja terapevtovemu delu višji strokovni in etični nivo, iskalcem pomoči pa večjo zaščito. V pokoju aktivno spremljam otrokov razvoj skozi prvi dve leti življenja in senzibiliziranju prosvetnega (zdravstvenega) osebja za čustvene potrebe otroka v tem najbolj pomembnem obdobju.

 

Rojena sem 1931. leta v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti sem končala študij psihologije in angleščine z diplomo 1957. leta. Na Višji šoli za socialne delavce sem se zaposlila kot predavateljica psihologije in odgovorna za organizacijo supervizije. S štipendijo British Councila sem se pol leta izpopolnjevala v superviziji na The London School of Econo-mics. Od leta1962 do upokojitve 1996 sem delala v zunajbolnišničnem centru Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, ki ga je osnoval Lev Milčinski. V timu pedopsihiatrinje Bazilije Pregelj sem psihoterapevtsko delala s starši, otroki in mladostniki in 1974. leta z njo izdala učbenik Psihoterapija otroka. Specializacijo klinične psihologije sem opravila v letu 1967. Naziv psihoterapevtka in supervizorka sem prejela leta 1987. Predavala sem na Podiplomskih študijih psihoterapije in pedopsihiatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 1991 sem osnovala Klub supervizorjev psihoterapije, ki je omogočal medsebojno izmenjavo izkušenj in skupno izpopolnjevanje.
Po upokojitvi sem pisala zgodovino začetkov klinične psihologije, pedopsihiatrije in psihoterapije v Sloveniji ter skupaj s šestimi kolegi 2016. leta izdala Izbrana dela Leva Milčinskega. S pomočjo angleške analitičarke Margaret Wilkinson sem leta 2011 presadila na naša tla prakso Infant Observation (spremljanje razvoja novorojenčka do dopolnjenega drugega leta starosti v domačem okolju). Iz te izkušnje je zraslo Društvo za zgodnji razvoj, ki se posveča tudi senzibilizaciji za čustvene potrebe tega razvojnega obdobja pri osebju v službah, ki prihajajo v stik z otrokom v tem občutljivem življenjskem obdobju.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.