mag. Margit Čampa

mag. Margit Čampa

mag. Margit Čampa

Sem pravnica, specializirana še posebej za področje javnega naročanja, z več kot 20-letnimi izkušnjami. S tem področjem sem se podrobno seznanila v procesu priprave zakonodaje, pri dajanju pravnih nasvetov in pri reševanju revizijskih zahtevkov.

Sem tudi organizatorka dogodkov. Kot zelo energična oseba gojim močno strast do načrtovanja, organizacije in vodenja različnih projektov in dogodkov – od ideje do izvedbe.

Gradim odnos s stranko in vlagam v odnos s stranko.

Mag. Margit Čampa je na Pravni fakulteti v Mariboru diplomirala leta 1998 in se takoj po zaključku študija zaposlila na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer je pridobila izkušnje na delovno-pravnem področju in področju stvarnega prava.

Znanstveni magisterij je leta 2001 opravila na Pravni fakulteti v Mariboru, smer mednarodno pravo.

Izkušnje na področju javnega naročanja si je pridobila z delom na Državni revizijski komisiji, kasneje na takratnem Uradu za javna naročila, po ukinitvi urada pa na Ministrstvu za finance – kot vodja Sektorja za javna naročila in koncesije.

Teoretično znanje, ki ga je Margit Čampa pridobila v okviru Ministrstva za finance in Državne revizijske komisije, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami kot direktorica družbe MARCAM, d.o.o., družbe za pravno svetovanje in projektni management, ter kasneje kot samostojna podjetnica.

Poglobljeno razume vodenje projektov in vse vidike postopka priprave zakonodaje z dolgoletno izkušnjo priprave pravnih aktov na različnih pravnih področjih. Bila je članica in vodja različnih delovnih skupin za pripravo zakonodajnih osnutkov in ima izkušnje z delom v projektih, ki jih financira EU.

Je tudi avtorica in soavtorica nekaterih publikacij s področja javnih naročil:
– Predpisi o javnih naročilih – 2004,
– Zakon o javnem naročanju s komentarjem – 2007,
– Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev s komentarjem – 2007 in
– Velika zbirka vzorcev in dokumentov v postopkih javnega naročanja – 2016.

Dogodki:
– ELSA Bled konference – soorganizacija
– Third Public Procurement Network konferenca, 2005 – organizacija in vodenje
– Kongres “Zdravje in zdravstvo – Izzivi in usmeritve zdravstva v Sloveniji”, 2015 – soorganizacija
– 1. Velika interaktivna konferenca o javnem naročanju 2016 – soorganizacija
– organizacija in izvedba številnih seminarjev, konferenc in delavnic

Tekoče govori angleški in nemški jezik.

Teoria sine praxis, sicut rota sine axis – »teorija brez prakse je kot voz brez kolesa«

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.