prof. dr. Saša Novak

prof. dr. Saša Novak

Področja:

prof. dr. Saša Novak

prof. dr. Saša Novak

Dr. Saša Novak je znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturne materiale, Institut “Jožef Stefan”, svetovalka za komuniciranje znanosti in redna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in po več kot 45 letih zaposlitve v raziskovalni dejavnosti polovična upokojenka.

 

Glavna področja njenih dejavnosti so raziskave in razvoj materialov za najbolj toplotno obremenjene dele bodoče fuzijske elektrarne in materialov za uporabo v biomedicini. Je avtorica ali soavtorica 128 znanstvenih in strokovnih člankov ter sedmih poglavij v knjigah. S sodelavci je soavtorica treh mednarodnih in petih nacionalnih patentov ter dveh tehničnih izboljšav, za katere so bile sklenjene tri licenčne pogodbe. V zadnjem času se v veliki meri posveča promociji in popularizaciji znanosti. Je koordinatorka predmeta Komuniciranje znanosti na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ) in predavateljica Science communication na Univerzi v Piemonteju v Italiji.

Saša je članica nacionalne Komisije za enake možnosti na področju znanosti, članica Odbora RS za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti in članica Nacionalne komisije za ženske v znanosti L’Oreal-Unesco. V letu 2016 je bila predsednica, v obdobju 2017-18 pa podpredsednica Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva SATENA. Članica Slovenske fuzijske asociacije (SFA) je od njene ustanovitve leta 2005, prav tako tudi predstavnica SFA za informiranje javnosti na področju fuzije oz. članica evropske mreže za informiranje javnosti na področju razvoja fuzijske energije FuseCOM.

Za pomembne znanstvene dosežke na področju materialov je l.2013 prejela drugo Zoisovo priznanje, prvo pa skupaj s sodelavci za tehnološki dosežek l. 2003. L. 2014 je prejela priznanje Slovenske znanstvene fondacije (SZF) “Finalistka nacionalnega izbora komunikatorica znanosti”, l. 2018 pa priznanje društva SATENA za promocijo znanosti v okviru projekta Znanost na cesti.

Aktivna je tudi pri promociji znanosti. Poleg znanstvenih publikacij je v njeni bibliografiji tudi 34 poljudnoznanstvenih člankov. Večkrat je bila soorganizatorka znanstvenih razstav, med drugim je bila šest let članica koordinacijskega odbora evropske potujoče razstave Fusion Expo.

Dr. Novak je pobudnica in koordinatorka projekta za promocijo znanosti »Znanost na cesti”, ki sta ga s sodelavko dr. Kristino Žagar začeli l. 2013 pod okriljem društva SATENA, leta 2017 pa sta s člani ekipe ustanovili zavod Znanost na cesti, ki s svojimi raznolikimi aktivnostmi približuje znanost širši javnosti.

Prof. dr. Saša Novak je od leta 2020 polovično upokojena. Poleg delne zaposlitve na IJS in MPŠ se posveča dejavnostim v sklopu projekta Znanost na cesti, med drugim sodeluje pri pripravi programske zasnove Centra znanosti.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.