Polonca Komar

Polonca Komar

{Name + first and last name: 1}

Korošica, s pogumom, odločnostjo, vztrajnostjo, delavnostjo in pozitivnim pogledom na življenje. 30 let dela v medijih: marketingu, trženju, promociji, PR, svetovanju generalnemu direktorju in vodenju komuniciranja RTVSLO. Konec leta 2011 skok v politiko kot poslanka, podpredsednica Državnega zbora RS ter članica delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Od leta 2017 vodim Službo za komuniciranje RTV Slovenija. V odnosu do ljudi štejejo spoštovanje, prijazna beseda in nasmeh na obrazu.

 

Otroštvo sem preživela Črni na Koroškem in odraščanje v tem tipičnem koroškem kraju me je pomembno obogatilo s pogumom, odločnostjo, vztrajnostjo, delavnostjo in pozitivnim pogledom na življenje. Na Univerzi v Ljubljani sem študirala na Ekonomski fakulteti in diplomirala iz marketinga. Zaposlila sem se na RTV Slovenija, kjer sem v skupaj 30 letih delovne dobe opravljala dela s področja marketinga, trženja, promocije, odnosov z javnostjo, komuniciranja in strateškega komuniciranja, vodenja službe za odnose z javnostjo, svetovanja generalnemu direktorju in vodenja komuniciranja. Delo na RTV Slovenija mi omogoča pomemben vpogled v slovenski medijski prostor, razumevanje našega medijskega trga in hkrati nenehno pridobivanje znanja na področju internega in eksternega komuniciranja ter komuniciranja z deležniki in ustvarjalci slovenskega prostora.

Sem zavzeta ljubiteljica medijev, RTV Slovenija je vedno bila moj drugi dom pa vendar sem konec leta 2011 začutila, da bi le kot aktivna državljanka lahko pripomogla k razvoju naše družbe in demokracije. Tako sem kandidirala na predčasnih parlamentarnih volitvah na Državljanski listi Gregorja Viranta in bila izvoljena kot poslanka v Državni zbor RS. V DZ sem bila aktivna v petih odborih: Odboru za kulturo, Odboru za zunanjo politiko, Odboru za zadeve EU, v Odboru za obrambo in v Komisiji za poslovnik. Spomladi l. 2013 sem bila izvoljena za podpredsednico Državnega zbora. Bila sem članica več delegacij: Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude, Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO in Nacionalni skupini Interparlamentarne unije. V Parlamentarni Skupščini Sveta Evrope sem bila v Odboru za kulturo izvoljena za predsednico Pododbora za izobraževanje, mladino in šport. Imenovana pa sem bila še za članico skupin prijateljstev širom po Evropi in svetu.

Po končanem mandatu v Državnem zboru sem se vrnila na RTV Slovenija in kot svetovalka generalnega direktorja RTV Slovenija pokrivala širše področje delovanja medijev. Med drugim sem vodila projekt priprave Strategije razvoja RTV Slovenija.

Leta 2017 sem prevzela vodenje Službe za komuniciranje RTV Slovenija kjer s svojo ekipo razvijamo širok spekter različnih komunikacijskih kanalov in tako delujemo znotraj kot tudi zunaj našega javnega medijskega servisa. S svojim delom pomembno prispevamo k prepoznavanju naših RTV programov in vsebin ter krepimo ugled in poslanstvo javne radiotelevizije.

Skozi življenje stopam z veliko mero optimizma in verjamem, da sta v odnosu do ljudi najpomembnejša spoštovanje, prijazna beseda in nasmeh na obrazu.

 

Kraj bivanja:
Maribor

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.