Tina Heferle, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, univ. dipl. prav.

Tina Heferle, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, univ. dipl. prav.

Tina Heferle, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, univ. dipl. prav. - ONA VE -

Sem Tina Heferle, univerzitetna diplomirana pravnica in odvetnica, trenutno opravljam delo državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve, pred tem pa sem opravljala funkcijo poslanke in podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije.
Na Pravni fakulteti v Ljubljani sem diplomirala leta 2011, in sicer s “cum laude”, zaposlena pa sem bila v občinski pravni službi, pravni službi UVHVVR in kasneje v odvetniški pisarni, sprva kot odvetniška kandidatka, nato pa kot odvetnica.
Kraj bivanja:
Mengeš
DELOVNE IZKUŠNJE

2. junij 2022 – trenutno
Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve
– upravne notranje zadeve
– migracije in migracijska politika
– socialni dialog s sindikalnimi predstavniki
– logistične zadeve

22. junij 2018 – 12. maj 2022
Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije
– 23. avgust izvoljena za podpredsednico Državnega zbora Republike Slovenije
– Odbor za pravosodje
– Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
– Ustavna komisija
– Komisija za poslovnik

31. marec 2017–21. junij 2018

Odvetnica
Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p., Gorenjska cesta 24, Radovljica (Slovenija)
– posvet in pravno svetovanje
– zastopanje strank pred sodiščem prve in druge stopnje
– priprava in sestava vlog za sodišče in druge državne organe

12. januar 2015–30. marec 2017
Pravni strokovnjak/Pravna strokovnjakinja
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana (Slovenija)
– priprava postopkov s področja javnih naročil
– izvedba javnih naročil
– urejanje zemljiškoknjižnih zadev
– sodelovanje pri urejanju premoženjsko – pravnih zadev in ostalih pogodbenih razmerij
– svetovanje in pomoč pri pri vodenju zadev iz upravnega postopka

21. september 2012–11. januar 2015
Pravni strokovnjak/Pravna strokovnjakinja
Občina Moravče, Moravče (Slovenija)
– upravljanje stvarnega premoženja občine
– priprava soglasij in odločb na oddelku za okolje in prostor
– priprava gradiva za seje Občinskega sveta Občine Moravče
– sestava raznih pogodb (služnostne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, menjalne pogodbe)
– vodenje investicijskih projektov
– sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izvedbo investicije, od pridobitve gradbenega dovoljenja do uporabnega dovoljenja
– izvedba javnih naročil

22. november 2011–21. september 2012
Pravni strokovnjak/Pravna strokovnjakinja (pripravništvo)
Občina Moravče, Moravče (Slovenija)
– priprava soglasij in odločb na oddelku za okolje in prostor
– sodelovanje pri pripravi gradiva za seje Občinskega sveta Občine Moravče
– sestava raznih pogodb (služnostne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, menjalne pogodbe)
– izvedba javnih naročil

november 2010–april 2011 Pravni asistent/Pravna asistentka (študentsko delo)
JHP PROJEKTNE REŠITVE D.O.O., Domžale (Slovenija)
– vodenje postopkov javnega naročanja
– priprava razpisnih dokumentacij
– priprava osnutkov revizijskih zahtevkov v postopkih oddaje javnih naročil
– vlaganje izvršb in ugovorov v izvršilnem postopku

december 2009–november 2010 Administrativni pomočnik v odvetniški pisarni (študentsko delo)
Odvetniška pisarna Hartman & Šket, Ljubljana (Slovenija)
– administrativna dela
– vlaganje izvršb
– vlaganje poizvedb

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

6. februar 2018 Pravniški državni izpit
Ministrstvo za pravosodje, Izpitna komisija, Ljubljana (Slovenija)

8. december 2016 Odvetniški izpit
Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana (Slovenija)

Pravniški državni izpit
Ministrstvo za pravosodje, Izpitna komisija, Ljubljana (Slovenija)

2005–2011 Univerzitetna diplomirana pravnica
Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)
Diploma:
“Pravno varstvo internetne domene kot blagovne znamke” (cum laude)

2001–2005 Gimnazijski maturant
Šolski center Rudolfa Maistra, Kamnik (Slovenija)
Splošni uspeh na maturi:
pravdober

1993–2001 Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovna šola Domžale, Domžale (Slovenija)
Splošni uspeh:
Odličen

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.