Maja Jensterle

Maja Jensterle

Maja Jensterle

Že nekaj let se na svoji samostojni poti ukvarjam s pravnim in poslovnim svetovanjem, trenutno v družbi Ipsilaw d.o.o. Sicer sem pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, področja, ki jih pokrivam, pa so gospodarsko pravo (statusno, pogodbeno in pravo vrednostnih papirjev), delovno pravo in varstvo osebnih podatkov. V prostem času rada potujem, jadram, fotografiram in plešem.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani sem poleg sodniškega pripravništva, po koncu katerega sem naredila pravniški državni izpit, opravljala številna pravniška dela, zato imam izkušnje z vseh področij gospodarskega prava. Zaposlena sem bila v družbi Pro Kolekt d.o.o. v oddelku mednarodne izterjave, v družbi Socius d.d., kjer sem pripravljala osnutke statutov in pogodb za gospodarske subjekte, v Uradu za varstvo konkurence Republike Slovenije za vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in preiskovalnih dejanj s področja varstva konkurence, v družbi Ilirika borzno posredniška hiša, kjer sem opravljala vsa opravila, nanašajoča se na pravne storitve družbe in v družbi RMG d.o.o. zaradi priprave pravnih mnenj za večje slovenske gospodarske subjekte.

Aktivno govorim slovenski, makedonski, italijanski, hrvaški in angleški jezik, pasivno pa še špansko in francosko. Od avgusta 2021 sem zaposlena v svojem lastnem podjetju Ipsilaw d.o.o., ki se ukvarja s pravnim in poslovnim svetovanjem. Imam dva otroka, devetletno deklico in šestletnega sina. Rada jadram, potujem in raziskujem svet, kjer poskušam lepe trenutke ujeti na fotografije.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.