mag. Ksenija Klampfer

mag. Ksenija Klampfer

{Name + first and last name: 1}

Sem magistra pravne znanosti s področja evropskega gospodarskega prava, z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Od diplome dalje pa sem zaposlena v državni upravi. Sem bivša ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri svojem delu dajem velik poudarek razvoju kadrov ter digitalizaciji upravnih procesov, s čimer želimo upravne procese narediti učinkovitejše in državljanom bolj prijazne.

OSEBNI PODATKI mag. KLAMPFER KSENIJA, rojena ARTIČ dne 27.7.1976, v Celju

Spodnje Preloge 77, 3210 Slovenske Konjice

040 237 595

ksenijaklampfer@gmail.com

DELOVNE IZKUŠNJE

14/3/2020 – v teku Ministrstvo za javno upravo – namestnica generalnega direktorja

– neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju direktorata,
– izvajanje pravnih strokovnih nalog na delovnem področju ministrstva oziroma direktorata,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– samostojno oblikovanje pravnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– usklajevanje razvojnih in strateških dokumentov ter načrtovanje na delovnem področju
– vodenje, koordinacija in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– podpora in sodelovanje pri drugih nalogah v okviru direktorata,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po navodilu neposrednega vodje,
– po posebnem pooblastilu vodenje sektorja za razvoj kadrov in kakovosti
– nadomeščanje generalnega direktorja.

13/92018 – 13/3/2020 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – ministrica

– vodenje ministrstva in organov v sestavi (cca 3500 zaposlenih),
– priprava in usklajevanje zakonodaje (delovno pravna razmerja, trg dela, pokojninski sistem, socialna varnost…),
– priprava ukrepov na trgu dela,
– vodenje socialnega dialoga (pogajanja s socialnimi partnerji kot predsednica Ekonomsko – socialnega sveta),
– vodenje kadrovskih procesov (ciljno vodenje, mentorstvo, upravljanje znanja in razvoj kompetenc…)
– pogajanja s pogodbenimi partnerji in sklepanje pogodb,
– sklepanje sporazumov z drugimi državami,
– aktivna udeležba na mednarodnih srečanjih (Svet EU, konference Mednarodnega monetarnega sklada, Mednarodne organizacije dela.)

1/10/2015 – 26/10/2017
12/4/2018 – 12/9/2018 Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor – načelnica

– vodenje upravne enote (140 zaposlenih),
– koordiniranje dela notranjih organizacijskih enot,
– zagotavljanje sistemov kakovosti in varstva pri delu,
– vodenje postopkov javnih naročil in sklepanje pogodb,
– vodenje in odločanje o proračunskih sredstvih,
– zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog,
– odločanje o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerij uslužbencev,
– vodenje kadrovskih procesov (letni razgovori, ciljno vodenje, digitalizacija kadrovskih procesov, nagrajevanje…)
– skrb za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in z drugimi organi in organizacijami,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, vodenje in odločanje v najzahtevnejših postopkih

27/10/2017-26/4/2018 Ministrstvo za javno upravo – državna sekretarka
– pomoč ministru pri vodenju ministrstva,
– nadomeščanje ministra v času zadržanosti ali odsotnosti,
– sodelovanje v vladnih odborih ter ostalih komisijah,
– priprava in usklajevanje zakonodaje s področja celotnega javnega sektorja,
– predstavljanje in priprava gradiv za obravnavo na vladi.

12/6/2000–2015

2005/2006
Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice – vodja oddelka
vodenje oddelka s področij matičnih zadev, prometa, tujcev, javnega reda, orožja, društev in sicer: vodenje, organiziranje, koordiniranje dela oddelka, izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem predpisov, obravnavanje pripomb in pritožb, organiziranje izdelave in dopolnjevanje obrambnih načrtov upravne enote, strokovno sodelovanje pri volilnih opravilih, sodelovanje pri pripravi zahtevnejših poročil, analiz in informacij z delovnega področja oddelka

Višje sodišče v Celju
Volontersko opravljanje sodnega pripravništva (civilni, kazenski, gospodarski oddelek)

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

1996–2000 univerzitetno diplomirana pravnica
Pravna fakulteta Maribor

2002–2005 magistrica pravne znanosti s področja evropskega gospodarskega prava
Pravna fakulteta Maribor

2007 Opravila pravniški državni izpit

2011–v teku kandidatka doktorskega študijskega programa s temo doktorske disertacije: Zagotavljanje odgovornosti v sodobnem evropskem upravnem pravu, mentor dr. Rajko Pirnat

Pravna fakulteta Ljubljana

KOMPETENCE

Materni jezik Slovenščina

Drugi jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE
Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje
Angleščina C1 C2 C2 C2

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.