dr. Nike Krajnc

dr. Nike Krajnc

Področja:

dr. Nike Krajnc

{Name + first and last name: 1}

Sem gozdarka in od 1996 redno zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije kot raziskovalka. Vodim oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko. V zadnjih 20 letih veliko časa namenjam promociji slovenskega gozdarstva ter rabi lesa kot materiala in energenta.
Trenutno vodim mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« ki ponuja nov pristop pri povezovanju, izobraževanju in mentorstvu za ženske v gozdarstvu. Ena od oblik, ki jo uvajamo so "gozdni sprehodi" – ti so za vse ženske – vabljene!

Dr. Nike Krajnc (Rojena v Kranju, mladost preživela v komuni v Šempasu)

Od 1996 sem redno zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije kot raziskovalka. Od novembra 2008 sem vodja oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko.
Izobrazba: doktorat znanosti, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (04/2005)
Poročena in mati dveh otrok: Nejc (27) in Ema (21).
Moje raziskovalno in strokovno delo poteka na področju pridobivanja, predelave in učinkovite rabe lesne biomase. V zadnjih 26 letih sem se ukvarjala z ocenjevanji potencialov lesne biomase v energetske namene, analizo ekonomičnosti rabe biomase ter s promocijo lesne biomase med lastniki gozdov. Težišče sedanjega raziskovalnega dela je spodbujanje učinkovite rabe ter sodobnih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesa na podeželju ter analize proizvodnih verig. Gre za področje, ki je tesno povezano z gozdarsko politiko ter ekonomiko.
Od leta 2001 vodim domače in tuje raziskovalne projekte, kjer je poudarek na sodelovanju z industrijo ter drugimi končnimi uporabniki znanj (predvsem lastniki gozdov, kmeti ter predstavniki lokalnih skupnosti). Vodim in organiziram domače in tuje znanstvene in strokovne konference.
V zadnjih 10 letih sem sodelovala pri nastajanju številnih zakonskih in podzakonskih dokumentov tako na področju gozdarstva kot tudi na področju obnovljivih virov energije.
Od leta 2008 dalje skrbim za finančno pokritost oddelka in aktivno vključevanje v mednarodne in domače projekte in projektne skupine.
Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje.
Trenutno vodim mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands), ki je sofinanciran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Cilj projekta je okrepiti gozdarski sektor na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Eden izmed pristopov za doseganje tega cilja je aktivno povezovanje zainteresiranih gozdark, lastnic gozdov, študentk gozdarstva in vseh, ki jih gozd zanima, v obliki gozdnih sprehodov. Vzpostavljamo pa tudi program mentorstva ter mednarodno združenje žensk v gozdarstvu.

Ženske v gozdarstvu so, ampak so redke in predvsem velikokrat neslišane in to je po moji oceni velika škoda.

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.