asist. dr. Tina Perme, dr. med.

asist. dr. Tina Perme, dr. med.

Področja:

asist. dr. Tina Perme, dr. med.

{Name + first and last name: 1}

Specialistka pediatrije in neonatologije, zaposlena na enoti za intenzivno terapijo in nego novorojenčkov v naši največji porodnišnici. Poleg rednega strokovnega dela se ukvarjam tudi s poučevanjem, saj sem asistentka za pediatrijo na Medicinski fakulteti, predavam pa tudi na Zdravstveni fakulteti, smer Babištvo.
Doktorirala sem s področja okužb novorojenčkov, eno leto pa sem študirala tudi na Univerzi v Edinburghu, kjer sem opravljala raziskovalno delo.

 

Rojena 17.10.1986 v Ljubljani, maturo opravila na Gimnaziji Bežigrad, diamantna maturantka.
Medicino sem v Ljubljani študirala med leti 2005 in 2011 in diplomirala s povprečno oceno 9,9. V času študija sem prejela Plečnikovo priznanje. Med študijem sem opravila tudi enomesečno klinično prakso v Aarhusu na Danskem.
Po zaključenem študiju sem opravila enoletni program Masters in Medical Sciences by Research na Univerzi v Edinburghu, kjer sem raziskovala imunološki odziv na okužbo z RSV. Študij sem s pohvalo zaključila leta 2014.
Od 2014 do 2019 sem opravljala specializacijo iz pediatrije, specialistični izpit sem opravila s pohvalo.
Leta 2014 sem se vpisala na doktorski študij Biomedicina na Univerzi v Ljubljani, doktorsko nalogo sem uspešno zagovarjala leta 2021.
Od 2019 sem zaposlena v Porodnišnici Ljubljana, na Enoti za intenzivno terapijo in nego novorojenčkov. Leta 2023 sem zaključila še specializacijo iz neonatologije.
Kot asistentka sodelujem pri izvajanju pouka pri predmetu pediatrija na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Predavam tudi neonatologijo in pediatrijo na Zdravstveni fakulteti, smer babištvo.
Aktivna sem pri Slovenskem združenju za urgentno medicino, in sicer pri izvajanju tečajev iz oživljanja novorojenčkov in otrok. Sem tudi članica upravnega odbora Neonatalne sekcije pri Slovenskem zdravniškem društvu.
Že nekaj let redno sodelujem pri pripravi strokovnih programov različnih domačih strokovnih srečanj, kjer redno tudi predavam.
V prostem času se ukvarjam s športom, zlasti s kolesarstvom, pa tudi s triatlonom.
Tekoče govorim angleško in francosko, pasivno pa nemško in dansko.

 

Kraj bivanja:
Ljubljana

Kontaktiraj strokovnjakinjo

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.