Združenje ONA VE predsednici države predlaga kvote za državna odlikovanja - ONA VE - Screenshot 2023 06 01 at 10.11.49

Državna odlkovanja RS (izbor)

Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Za več prejemnic državnih odlikovanj

V Združenju za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja ONA VE menimo, da je nujno, da poskrbimo za večji delež prejemnic najvišjih državnih odlikovanj, zato smo predsednici Republike Slovenije, dr. Nataši Pirc Musar, tik pred praznovanjem druge obletnice  Združenja ONA VE poslali pomembno pobudo.

Naša analiza dosedanjih statistik namreč kaže, da je bilo od leta 1992 do konca leta 2022 med prejemniki najvišjih državnih odlikovanj le 12,6 % žensk. To pomeni, da je bilo sedemkrat več prejemnikov kot prejemnic. Ta statistika ne odraža dejanskega pomena prispevka žensk k blaginji Slovenije na številnih področjih v zadnjih tridesetih letih.

Tukaj objavljamo vsebino pisma, ki smo ga poslali predsednici Republike Slovenije.

Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar!

Na vas se obračamo s pobudo, da s skupnimi močmi poskrbimo, da bo med prejemniki najvišjih državnih odlikovanj več žensk.

Bolj uravnoteženo število prejemnic in prejemnikov državnih odlikovanj bo pripomoglo k spodbujanju enakosti med spoloma in pomagalo pri odpravljanju neenakosti, prineslo bolj realistično predstavo o dosežkih v družbi, spodbudilo motivacijo žensk in moških, da se trudijo za visoke dosežke in s tem prispevajo k blaginji družbe.

Dosedanje statistike namreč niso  spodbudne in po našem mnenju ne odražajo dejanskega pomena prispevka žensk k blaginji Slovenije na številnih področjih v zadnjih tridesetih letih.

Od leta 1992, odkar predsedniki države podeljujejo odlikovanja in do konca leta 2022, je bilo med vsemi, ki so prejeli najvišja državna odlikovanja, le 12,6 % žensk, kar pomeni, da je bilo 7x več prejemnikov kot prejemnic! V Združenju za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja ONA VE smo prepričane, da je napočil čas, da skupaj z vami, spoštovana gospa predsednica, to spremenimo.

Razlogi, zakaj je toliko manj prejemnic, so različni, tudi zgodovinsko pogojeni. Ženske so se skozi zgodovino na številnih področjih spopadale s precejšnjimi ovirami. Omejena zastopanost in vključenost žensk sta imeli za posledico manj možnosti za priznanje. Svoje so opravili tudi predsodki in stereotipi o spolu, saj so vplivali na procese odločanja in dojemanje sposobnosti žensk, kar je pogosto spodkopavalo njihove dosežke. Družbene norme, kulturna pričakovanja in tradicionalne spolne vloge in pričakovanja so včasih ženske odvračale ali jim preprečevale, da bi si prizadevale za določene poklice ali se ukvarjale z dejavnostmi, ki bi lahko privedle do dosežkov, vrednih odlikovanj in priznanj.

Zavedamo se, da smo v Sloveniji dosegli napredek pri odpravljanju teh razlik in spodbujanju enakosti spolov. Obstaja mnogo organizacij in posameznikov, ki si prizadevamo za izboljšanje zastopanosti spolov, odpravljanje predsodkov in ustvarjanje bolj vključujočih okolij. Povezuje nas tudi skupni cilj, da zagotovimo, da bodo dosežki žensk ustrezno priznani in da bodo imele enake možnosti za prejem državnih odlikovanj in drugih oblik priznanja za svoje prispevke k blaginji Slovenije.

Razlogi za tako veliko razliko v številu prejemnic in prejemnikov v Sloveniji tudi niso samo v osebi predsednika oziroma predsednice države, saj lahko predloge za podelitev odlikovanj dajo državni organi, organi lokalne samouprave, organizacije ter državljanke in državljani Republike Slovenije. Po drugi strani pa lahko po Zakonu o odlikovanjih republike Slovenije predsednica republike podeli odlikovanja tudi brez predhodnega predloga po lastni odločitvi.

Zato vas prosimo, da naredite vse, kar je v vaši moči, da se bo število prejemnic odlikovanj v času vašega mandata bistveno povečalo.

V naši evropski soseščini najdemo kar nekaj primerov, da to ni nemogoča naloga. Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je postavil enakost spolov v središče svojega dela, je uspelo doseči, da je v Franciji število prejemnic in prejemnikov državnih odlikovanj uravnoteženo: 50-50. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier se je konec leta 2022 odločil za uvedbo kvot in bo vsaj 40 % odlikovanj podelil ženskam.

Pozivamo vas, spoštovana predsednica, da se tudi vi odločite za uvedbo kvot; naš predlog je 50-50.

Lahko računate na našo polno podporo kot tudi podporo številnih organizacij v Sloveniji, s katerimi se pogovarjamo o našem prispevku za povečanje števila prejemnic odlikovanj.

Kaj  delamo in bomo še storile v Združenju ONA VE?

  • Še naprej bomo spodbujale politike in prakse, ki spodbujajo enakost spolov v vseh sektorjih, vključno z gospodarstvom, znanostjo, kulturo in umetnostjo ter drugimi področji. To vključuje odpravljanje diskriminatornih ovir, zagotavljanje enakih možnosti za ženske ter odpravljanje predsodkov in stereotipov.
  • Prizadevale si bomo za večjo zastopanost žensk na položajih moči in vpliva, vključno z odbori za nagrade in organi odločanja. Različni pogledi in izkušnje so bistvenega pomena za pravično in vključujoče priznanje.
  • Okrepile bomo ozaveščanje o zgodovinskih neravnovesjih in pomenu priznavanja prispevkov žensk. V medijih, na dogodkih in prek komunikacijskih kanalov ONA VE bomo še bolj poudarjale dosežke žensk.
  • V Združenju ONA VE smo ustanovile posebno Komisijo za večji delež prejemnic pomembnih nagrad v Sloveniji in v svetu. Izdelujemo seznam vseh najpomembnejših nagrad, ki se podeljujejo v Sloveniji in pregledali bomo, kolikšen je delež prejemnic in kdo so bile. Tega trenutno ni možno najti na enem mestu. Pregledali bomo, ali so merila za podelitev nagrad sodobna, da bi zagotovili, da so vključujoča in priznavajo različne dosežke.
  • Naša pomembna naloga bo širitev mreže za nominacije. Spodbujale bomo posameznike in organizacije, da aktivno predlagajo zaslužne ženske za nagrade.
  • Svoje vzornice bomo dajale bolj v središče pozornosti. Izpostavljale bomo njihove dosežke. Njihove zgodbe o uspehu lahko navdihnejo in spodbudijo več žensk, da si prizadevajo za odličnost in so priznane za svoj prispevek.
  • Še naprej bomo sledile poslanstvu ONA VE in vlagale v programe izobraževanja in usposabljanja, ki krepijo moč žensk na različnih področjih.
  • Sodelovale bomo z vsemi organizacijami, skupinami in posamezniki, ki si prizadevajo za spodbujanje enakosti spolov in priznavanje dosežkov žensk.
  • In seveda bomo tudi same predlagale kandidatke za najvišja državna odlikovanja. Kmalu boste od nas dobili 3 konkretne predloge!

Spoštovana gospa predsednica, poskrbimo vsi skupaj, da bo razmerje med prejemnicami in prejemniki v vašem mandatu oziroma mandatih 50-50!

V ONA VE verjamemo, da bi lahko  Slovenija tako postala  zgled drugim državam.

S spoštovanjem in hvala za vaša dosedanja prizadevanja za bolj pravično družbo.

Marta Kos

Predsednica Združenja ONA VE

ONA VE: Poskrbimo vsi skupaj za uravnoteženo razmerje 50-50 med prejemnicami in prejemniki državnih
odlikovanj.