Na okrogli mizi, ki smo jo 16. aprila 2024, organizirali ONA VE, Društvo VTIS, ASEF: American Slovenian Education Foundation in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se je dobro pokazalo, da je naslov “Kam izginejo ženske v poklicih STEM?” spodbudil zavedanje, da je žensk v teh poklicih vedno več, da pa v raziskovalnem svetu še vedno nimajo enakih možnosti kot moški oziroma se morajo bolj dokazovati. Težje tudi napredujejo, gledano na splošno se le ena tretjina po končanem doktoratu zaposli v akademski sferi.

Strinjali smo se, da se vse začne že v zgodnji dobi, z izbiro igrač, kako pomembno je podporno okolje (družina, na delovnem mestu, sistemsko) in pa tudi vzornice, medsebojna ženska podpora (ONA VE je zavezana k povezovanju strokovnjakinj in promociji znanja) in sklepanje širših partnerstev.

Navsezadnje znanost ne sme imeti spola.

Govornice so bile štiri ugledne strokovnjakinje s STEM področja na različnih stopnjah karierne poti: 
Dr. Majda Pavlin: raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo in članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
Izr. prof. dr. Marina Klemenčič: analitska projektna vodja pri Novartisu, raziskovalka na področju biokemije na Univerzi v Ljubljani, mentorica pri ASEF ter aktivna članica društva VTIS z bogatimi mednarodnimi izkušnjami.
Prof. dr. Saša Novak: znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturne materiale na Inštitutu Jožef Stefan, svetovalka za komuniciranje znanosti, redna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ) in članica ONA VE.
Simona Kek: podatkovna znanstvenica v podjetju Outbrain, finalistka izbora Inženirka leta 2023 in so-ustanoviteljica kluba Ada za podporo ženskam v STEM.
Ključne ugotovitve dogodka:
  • Delež žensk se z višanjem položaja nedvomno manjša.
  • Pogosto se ženske umaknemo zaradi nevidnih pritiskov iz okolice in pomanjkanja samozavesti. Za zasedanje vodilnih funkcij potrebujemo več spodbude.
  • Računalništvo, strojništvo itd. so področja, kjer so ženske včasih premalo cenjene in potrebujejo precej več dokazovanja.
  • Podporno okolje tako na delovnem mestu kot doma igra ključno vlogo pri osebnostnem in kariernem razvoju posameznice.
  • Čas materinstva je občutljivo obdobje v življenju ženske, zato je izjemno pomembno, da družina in okolica podpirata njene odločitve v zvezi s kariero.
  • Mlade bi bilo potrebno že zelo zgodaj vključevat v aktivnosti povezane s STEM poklici, tudi preko različnih dejavnosti, ki bi bile vključene v šolski sistem.

Dogodek je povezovala Mateja Malnar Štembal, zgodovinarka, strokovnjakinja za komuniciranje, odnose z javnostjo  ter so-ustanoviteljica ONA VE.