Danes smemo reči, da je zgodovinski dan. 

Predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić in predsednica Združenja ONA VE Marta Kos sta danes v prostorih TV Slovenija podpisala zavezo 50 – 50 o sodelovanju na področju enakosti spolov.

Gre za prvo zavezo za aktivno delovanje in sodelovanje na področju enakosti spolov v slovenskem medijskem prostoru, ki vsebuje tudi izvajanje monitoringa določenih oddaj in  spodbujanje spolno občutljive rabe jezika.

Predsednik Uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić je ob podpisu poudaril: »Dejstvo, da danes podpisujemo Zavezo za aktivno delovanje na področju enakosti spolov, kaže na to, da je enakost spolov žal še vedno koncept, ki ni v celoti udejanjen.

Poznamo veliko izgovorov, zakaj je tako. V politiki je več moških kot žensk. Med direktorji je več moških kot žensk. Zato je tudi na programih več moških kot žensk. Če to logiko sprejemamo, sprememb ne bo. Še več, začarani krog neenakosti se bo nadaljeval. Na RTV Slovenija ne želimo čakati, da bo nekdo drug spremenil stvari. Želimo biti med tistimi, ki prinašajo pozitivne spremembe. Zato si bomo prizadevali, da bo v naših oddajah enako število gostij in gostov. In s tem, verjamem, vzpodbudili, da bo enakost spolov zaživela tudi na vseh drugih družbenih področjih.

Naj za konec še dodam, da imam ob današnjem podpisu mešane občutke. Na eni strani sem zadovoljen in ponosen, da RTV Slovenija podpisuje to zavezo. Na drugi pa me je malo sram, da v 21. stoletju še vedno niso urejene tako osnovne stvari, kot je pravičnost in enakost.«

Marta Kos, predsednica Združenja ONA VE: »Danes je izjemno dober dan za Slovenijo, za slovenski medijski medijski prostor in za vse, ki smo aktivni na področju enakosti spolov. Mediji kot četrta veja oblasti ne le informirajo ljudi, tudi pomembno oblikujejo njihova mnenja in stališča. Kateri ljudje in kako so prikazani v medijih, pomembno vpliva na to, kako so obravnavani v resničnem svetu. Še posebej to velja za televizijo, saj po raziskavah v Sloveniji več kot 70 % ljudi dobiva informacije pretežno od televizije. Vse naše meritve, tudi prva znanstvena raziskava o reprezentaciji spolov v slovenskih medijih, so pokazale, da moški viri informacij izrazito prevladujejo, da jih je celo 4x več kot ženskih. In da medijsko poročanje v Sloveniji pomembno odraža in krepi spolne neenakosti in stereotipe v slovenski družbi. Samo od sebe se to stanje nikoli ne spremeni. Zavestno delovanje medijev, kot kažejo predvsem izkušnje BBC v Veliki Britaniji, pa dejansko lahko spremeni nenaravni tok dogajanja, po katerem imajo tudi v medijih, ko gre za goste, prednost vedno moški. 

Zato iskreno čestitam vodstvu RTV Slovenija, da lahko skupaj zavestno delamo na premagovanju spolnih neenakosti in stereotipov. Veselimo se sodelovanja z javno radiotelevizijo kot javnim zavodom posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.«

Zaveza 50 – 50 vsebuje naslednje točke:

Zavezujemo se, da:

  • bomo spodbujali ženske v svojem okolju, da bodo sodelovale v medijih, na javnih razpravah, konferencah ter v drugih komunikacijskih dejavnostih;
  • bomo zavestno poudarjali in obeleževali vloge in prispevke žensk k napredku naše Slovenije in Evropske unije na različnih področjih njunega delovanja;
  • bomo zagotavljali udeležbo strokovnjakinj v dnevnoinformativnih in drugih oddajah na RTV Slovenija, še posebej v tistih, v katerih so z gostjami in gosti pripravljeni daljši pogovori;
  • si bomo prizadevali, da bo na RTV Slovenija uravnoteženost med gostjami in gosti čim boljša oziroma čim bliže načelu 50 % -50 %;
  • bomo v rednih intervalih izvajali monitoring izpolnjevanja te zaveze na način, da bomo za najpomembnejše oddaje, za katere se bomo dogovorili, spremljali deleže gostov po spolu s ciljem, da se trenutno stanje čim prej izboljša. Rezultati bodo javno objavljeni na naših spletnih mestih (www.onave.si in www.rtvslo.si);
  • bomo pri svojem delu zagotavljali spoštovanje osnovnih načel enakosti spolov, kot so enake pravice, priložnosti in obravnava posameznikov ne glede na njihov spol. Ta načela so temelj oblikovanja pravičnejše in enakopravnejše družbe;
  • si bomo prizadevali za odpravljanja spolnih stereotipov in družbenih norm, ki ohranjajo neenakost in omejujejo možnosti posameznikov glede na njihov spol;
  • bomo spodbujali spolno občutljivo rabo jezika ter v govoru in pisanju naslavljali in obravnavali ženske in moške enakovredno. 

Povezava do besedila zaveze je javno dostopna na POVEZAVI.

Fotografije: Adrian Pregelj/RTV Slovenija.

Povezava do posnetka današnjega dogodka.