Predstavitev raziskave "Reprezentacija spolov v slovenskih medijih”, 24.1.2024 - ONA VE - IMG 0473 scaled

V Združenju ONA VE smo 24. januarja 2024 javno predstavili rezultate najnovejše raziskave “Reprezentacija spolov v slovenskih medijih”, ki temelji na podrobni analizi osrednjih informativnih vsebin v obdobju od 15. 5. do 21. 5. 2023 (Delo, Dnevnik, Večer, 24ur, TV Dnevnik, Dogodki in odmevi).

Avtorica raziskave izr. prof. dr. Alenka Jelen (Univerza v Stirlingu in gostujoča profesorica na Fakulteti za družbene vede) je skupaj s študenti omenjene fakultete Polona Čebular, Nuša Detiček, Tilen Kemperle, Zia Perko Rogelj in Gaja Prinčič, raziskala zastopanost spolov v slovenskih medijih glede na število, medijski prostor, tematiko, položaj, vlogo, vizualno reprezentacijo ter spolne stereotipe.

Raziskava, ki je potrdila ugotovitve mnogih mednarodnih raziskav, je prva raziskava Sloveniji, ki poleg števila oz. odstotka zastopanosti virov v medijih glede na spol ugotavlja tudi morebitne razlike v statusu, vlogi, položaju in vizualnem prikazu med spoloma.

  • Moški viri v medijih prevladujejo tako po številu, kot tudi času/medijskem prostoru, ki jim je namenjen in v slikovnih prikazih.
  • Moški predstavljajo 73 % virov informacij, medtem ko ženske predstavljajo 27 %.
  • Moški zavzemajo 75 % časa/besed, namenjenega spolno opredeljenim virom, medtem ko ženskam pripade 25 % tega časa.
  • V slikovnih prikazih moški predstavljajo 69 % oseb v slikovnih materialih, ženske pa 31 %.
  • Moški z več kot tričetrtinsko prevlado prevladujejo na področjih gospodarstva, politike, izobraževanja in vzgoje ter umetnosti, kulture ter zabave.
  • Največjo, a kljub temu manj kot polovično zastopanost žensk je bilo moč opaziti na področjih družbenih in pravnih zadev ter kriminala.
  • Moški prevladujejo tudi v vseh kategorijah virov, na področju elitnih in uradnih s kar tričetrtinsko zastopanostjo.
  • Med »običajnimi« ljudmi, ki imajo v medijskih vsebinah nižji status kredibilnosti, je razmerje nekoliko bolj uravnoteženo, a kljub temu daleč od razmerja 50-50, ki bi odražalo dejansko zastopanost spolov v družbi.

“Mediji predstavljajo pomembno institucijo, ki vpliva na družbena mnenja, stališča, predsodke in stereotipe glede spolov, pa tudi na to, kako mi razmišljamo o določenih tematikah. Če moški viri prevladujejo v politiki, potem to ustvarja oziroma reproducira mnenje, da je politika moška domena. Če moški prevladuje tudi v gospodarstvu, znanosti in izobraževanju se ustvarjajo neke podobne percepcije in podobe,” je poudarila Jelen.

Z rezultati raziskave se je odprla pomembna razprava o nadaljnjih korakih in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izboljšanje zastopanosti spolov v slovenskih medijih.

“Medijem in uredništvom lahko rezultati služijo kot pomembna osnova za razmislek o zavednih in nezavednih pristranskostih in stereotipih. Na podlagi pridobljenih podatkov želimo prispevati k oblikovanju politik in smernic na področju zagotavljanja spolne enakosti, raznolikosti in vključevanja spolov v medijskem poročanju, ter spodbujati pozitivne spremembe novinarskih strokovnih standardov in praks,” je povedala predsednica Združenja ONA VE Marta Kos.

V ONA VE tudi vemo, da se ne bo nič zgodilo samo od sebe. Zato bomo spodbujali različna partnerstva z mediji. Navezali smo stik z BBC 50:50 The Equality Project, ki je v sedmih letih zrasel v globalni projekt.

“Njihovo metodologijo uporablja že 150 zunanjih organizacij, vključno z drugimi javnimi in zasebnimi radiodifuznimi družbami, univerzami in komercialnimi podjetji. Leta 2023 je 64 od njih drugič delilo svoje podatke, 36 % jih je marca 2023 doseglo 50 % žensk v svoji vsebini, pri čemer se je 75 % izboljšalo glede na začetno točko,” je povedala podpredsednica ONA VE Mateja Malnar Stembal.

“Zavedamo se, da mediji izbirajo ljudi, ki so pomembni in na položajih. In ker je tam več moških, jih tudi več vabijo. Zlasti ob dnevno aktualnih dogodkih. Za mnoge druge oddaje pa lahko najdejo tudi kakšno žensko – na mreži ONA VE jih je 516,” je strnila predsednica združenja Marta Kos.

Projekt je bil izveden v sodelovanju z Združenjem ONA VE in Centrom za marketing in odnose z javnostmi FDV – Fakulteta za družbene vede, v času dvomesečnega gostovanja dr. Alenke Jelen, ki ga je v okviru sofinanciranja gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah omogočil Ad Futura, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

ONA VE se zahvaljuje partnerju Deloitte Slovenija in Meti Mežnar za vso podporo pri predstavitvi projekta.