Pogovor s tremi ustavnimi sodnicami - ONA VE - ustavne sodnice

ustavne sodnice

doc. dr. Špelca Mežnar, prof. dr. Katja Šugman Stubbs in doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

Ne zgodi se vsak dan…

…da se lahko pogovarjamo z vsemi tremi ustavnimi sodnicami naenkrat in zelo odkrito.

Združenje ONA VE je 15. maja 2023 organiziralo zelo poučen in navdušujoč pogovor. Tri gostje, tri ustavne sodnice – doc. dr. Špelca Mežnar, prof. dr. Katja Šugman Stubbs in doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon, so z nami delile osnovne informacije o pristojnostih Ustavnega sodišča, o idejah o “ideološki uravnoteženosti” Ustavnega sodišča, o javnem dojemanju njegovih odločitev, pomembnosti spolne uravnoteženosti v Ustavnem sodišču in drugih visokih položajih v našem sodnem sistemu ter še mnogo več.

Pogovor z ustavnimi sodnicami je vodila članica ONA VE Katarina Emeršič Polić, odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji in mediatorka. Od 2021 je članica delegacije Odvetniške zbornice Slovenije pri Svetu evropskih odvetniških zbornic in združenj (CCBE). V preteklosti je delala na Delegaciji EU pri Svetu Evrope v Strasbourgu ter nato na Parliamentary Assembly of the Mediterranean.

Hvala, Katarina Emeršič Polić, za vrhunsko moderiranje, ki je omogočilo tekočo in iskrivo razpravo.

Zahvaljujemo se tudi vsem udeleženkam, ki so prispevale k izjemno bogatemu in poglobljenemu pogovoru.

Na Ustavnem sodišču je trenutno 33 % sodnic.

V ONA VE menimo, da moramo nadaljevati prizadevanja, da tudi ženska večina ne bo nič posebnega za našo družbo.