ONA VE razprava o enakosti spolov, 15.11.2023 - ONA VE - IMG 3444 scaled
Na pobudo poslanca Evropskega parlamenta dr. Milana Brgleza in v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji je Združenje ONA VE organiziralo Razpravo o enakosti: poslušanje, sodelovanje in ustvarjanje močnih partnerstev, ki jo je moderirala radijska novinarka Tita Mayer.

Gostje (evropska komisarka za enakost Helena Dalli, podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel, Sonja Lokar, Roman Kuhar, Tanja Tuma, Marta Kos) so si bili enotni v oceni, da potrebujemo več dejanj in opozarjanj in zakonskih rešitev v smislu odprave plačne vrzeli med spoloma, omejevanjem reproduktivne pravice, pravice do splava in odnosa do nasilja nad ženskami.

Pogovor je sicer postregel s pričakovanimi ugotovitvami in tudi nekaj podatki, ob katerih lahko privzdignemo obrvi v Sloveniji.

Sonja Lokar, ena najvidnejših aktivistk za enakost spolov v Sloveniji je poudarila, da Evropska unija ni zatočišče enakosti spolov, čeprav zagotavlja najvišjo stopnjo enakosti spolov. Trendi na slabše v zadnjih letih (tudi v Sloveniji) so zaskrbljujoči, zato je nujno nenehno delovanje nevladnih organizacij in vplivnih posameznikov v EU.

Kot ključne izzive glede enakosti spolov v EU je navedla:
  • Vojne in militarizacija držav v EU, kar pomeni, da gre javni denar, ki ga nujno rabimo za ustvarjanje družnbene enakosti,  za vojsko in orožje.
  • Agresiven vdor kapitala in profitne logike v vse javne sisteme in storitve, ki so ključnega pomena za enakost spolov – otroško varstvo, zdravstvo, šolstvo, znanost, kulturo, dolgotrajno oskrbo, kar zmanjšuje dostopnost do storitev, ki so ključne za enakost žensk v družbi.
  • Če politike digitalizacije, uporabe umetne inteligence in boja proti podnebni krizi in za vzdržen razvoj ne bodo upoštevale tudi vidikov enakosti spolov, se zna zgoditi, da izgubimo težko priborjeni napredek v ekonomski, socialni in politični enakosti med spoloma.
  • Nasilje vseh vrst nad ženskami ne upada, stopnjuje se zlasti tudi nasilje nad ženskami, ki so dejavne v javnem prostoru in politiki, to upočasnjuje vstopanje žensk v politične boje in zmanjšuje njihovo pripravljenost, da bi prevzemale javne funkcije.
  • Nevarno se je okrepilo svetovno povezano gibanje desnega populizma proti enakosti spolov, ki se opira na nacionalizem, klerikalizem in širi homofobijo, strah pred tujci, predsodke zoper LGBT+ in ženskam vsiljuje tradicionalne družbene vloge.

Red. prof. dr. Roman Kuhar, sociolog in velik zaveznik enakosti spolov, je govoril o neokonzervativnih uporih proti enakosti spolov, ki obstajajo tudi v Sloveniji in za katere se da ugotoviti, da delujejo z močno finančno podporo iz tujine. Njihovi glavni akterji sicer uporabljajo demokratične poti, vendar za nedemokratične cilje.

Predsednica Združenja ONA VE Marta Kos je predstavila tudi prve izsledke raziskave Reprezentacija spolov v slovenskih medijih, ki analizira vire, ki se pojavljajo v informativnih vsebinah osrednjih in najbolj gledanih slovenskih medijev glede na spol, funkcijo, strokovnost in statusni položaj v družbi. Medijsko poročanje odraža in krepi spolne neenakosti in stereotipe v slovenski družbi. Reproducira percepcije, da o pomembnejših družbenih temah govorijo moški in o manj pomembnih ženske. Moški viri predstavljajo 71 % vseh virov, ženske zgolj 29 %. Zaznali smo tudi izrazite moške jezikovne oblike v generičnem povzemanju virov. S tem medijsko poročanje nezavedno zakriva pomen žensk ter njihovega dela in dosežkov.

Še slabše stanje pa je na področju kulture, za katero smo od Tanje Tuma izvedeli, da v učnem programu tretje triade osnovne šole in v gimnaziji ni niti ene avtorice, kljub temu, da so ženske številčno bolj zastopane med pisateljicami in učiteljicami.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ob robu razprave povedal, da je predlagal vrsto sprememb predloga Zakona o gospodarskih družbah – med drugim, da se krog družb, ki morajo zagotoviti enako zastopanost spolov v organih odločanja, razširi na vse družbe z večinsko naložbo države ali lokalne skupnosti ter na vse gospodarske družbe z več kot 250 zaposlenimi.

Na marsikaterem področju ni več časa, da bi upali, da se bo stanje popravilo. Vsi moramo narediti vse, kar je v naši (politični, ekonomski, socialni itd.) moči da nam do vsaj popolne enakosti ne bo treba čakati 100 let.

Združenje ONA VE se zahvaljuje Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji in njeni vodji dr. Jerneji Jug Jerše za skupno izvedbo dobre razprave o enakosti spolov, temi, ki bo pomembno vplivala na nadaljnji razvoj v Sloveniji, EU in v svetu.