Na tokratnem ONA VE srečanju smo spregovorili o veličastnem knjižnem delu, ki je izšlo leta 2007, in v katerem najdete 129 življenjepisov žensk, ki so pomembno vplivale na različna področja življenja v 19. in 20. stoletju.

Gostiteljica srečanja, naša Onavejka Tanja Tuma, predsednica slovenskega centra PEN in založnica knjige Pozabljena polovica, je v uvodu povedala, da je delo ob izdaji sprožilo pravo družbeno gibanje, ki se je odrazilo v novem zanimanju za tematiko žensk, v filmih, predavanjih, različnih razstavah in drugih oblikah.

Predstavljajte si ustvariti tako poglobljeno delo v času, ko internet še ni imel današnjih vsebin, ko za mnoge ženske niti ni bilo dovolj pisnih virov in da se projekt odvija brez prepotrebnih finančnih sredstev, na srčni pogon, na pogon odgovornosti do žensk, ki jih več ni in žensk, ki še pridejo.

129 življenjepisov žensk so zbrale in uredile Alenka Šelih, Milica Antić Gaber, Alenka Puhar, Tanja Rener, Rapa Šuklje in Marta Verginella ter sodelavki uredništva Irena Selišnik in Vesna Truden Zupančič. 

Alenka Šelih in Milica Antić Gaber sta razkrili vrsto prigod in zanimivosti nastajanja knjige ter tudi več kot zasluženo izrazili ponos, da imamo tako delo, ki se lahko le še nadgrajuje - na sodobnice, na ženske iz vseh delov Slovenije, na nova področja.

Predsednica Združenja ONA VE Marta Kos je na začetku in tudi ob koncu srečanja povedala, da gredo naše aktivnosti v to isto smer: obuditi in prebuditi zavedanje o ženskih dosežkih in vzornicah.

Zato predsednici države predlagamo kandidatke za najvišja državna odlikovanja. 
Zato štejemo in zbiramo podatke o drugih nagradah - od literarnih, raziskovalnih, športnih. 
Zato smo občine pozvale, da nam pomagajo pripraviti seznam ulic, poimenovanih po ženskah, in seznam spomenikov, posvečenih ženskam. 
Da ne govorimo na pamet. Da nas ne vodijo občutki, temveč podatki, številke, dejstva. 
Zato pozivamo naše članice, naše sledilce, bralce: sporočite nam imena in podatke o pozabljenih polovicah v svojem okolju, da jih skupaj oživimo.