ONA VE ima kar dve - ONA VE - Nataša in Marta2

Nataša in Marta

Ustanoviteljici ONA VE

ONA VE je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki povezuje strokovnjakinje različnih področij ter promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne. Naš cilj je, da do konca naslednjega leta dosežemo razmerje 50 % – 50 % v pojavljanju v medijih, na javnih dogodkih.

Skoraj 300 strokovnjakinj, naših članic, dokazuje, da smo na pravi poti. Edini pogoj za vpis je strokovnost. Nič drugega!

Ja, res je. Dve naši ustanovni članici sta se odločili za kandidaturo za predsednico države. Včasih je bilo treba kandidatke iskati z lučjo pri belem dnevu, zdaj pa ima ONA VE kar dve. Dve od naših ustanovnih članic, Nataša Pirc Musar in Marta Kos, kandidirata, ker menita, da lahko spremenita družbo na bolje.

V dobro Slovenije in njenih prebivalk in prebivalcev. DNK Združenja ONA VE je, da ženske lahko sodelujemo, tudi če smo na različnih bregovih, v različnih strokah, različnih prepričanj, kandidatke za isti položaj. In Nataša in Marta v praksi kažeta ta ženski duh, ki ni izključevalen.

Medsebojno se spoštujeta kot izjemni strokovnjakinji in osebi. In tako bo tudi ostalo. Tudi ko obe kandidirata za najvišji položaj v državi.

Obenem še dodajamo zavezo, da na komunikacijskih kanalih ONA VE od danes in do znanega končnega rezultata volitev ne bomo objavljali ničesar o samostojnih aktivnostih Nataše in Marte, vsekakor pa bomo še naprej spremljali delež kandidatk, pokomentirali celoto in delili informacije o morebitnem skupnem dogodku kandidatov. Naj Slovenija izbira izmed najboljših.

ONA VE bo še naprej skrbela, da bo glas strokovnjakinj prepoznan in slišan.