• “Otroci so srečnejši, ko ženske moškim dovolimo enakovredno se vključiti v vzgojo. Moški so razbremenjeni, ko tudi ženska prispeva v družinski proračun. Gospodarstvo in število delovnih mest raste, ko mala podjetja enakovredno ustanavljajo ženske. Tradicionalno okorne korporacije povečajo svojo poslovno fleksibilnost, ko v upravah sedijo moški in ženske.«

  Nastja Mulej

  edina licencirana trenerka DE BONOVIH orodij razmišljanja v Sloveniji

  ONA VE
 • “Volit grem vedno, letos pa volitve še posebej težko pričakujem. Dovolj imam grobe, nespoštljive, žaljive retorike oblasti, ki spodbuja družbeno polarizacijo, ki izključuje in ki v ljudeh naslavlja in krepi tisti manj racionalni vidik: strahove, projekcije, predsodke… Dovolj imam komunikacije, ki še dodatno stigmatizira najranljivejše, saj sporoča, da so za svoje stiske, težave, prikrajšanosti krivi sami. Skrbi me, da mladi ljudje odraščajo v ozračju, ki je nasmeteno z nespoštljivo komunikacijo in da takšno komunikacijo modelira in spodbuja politični vrh države. Jezi me rušenje javnega visokega šolstva. In zavedam se, da nas na področju šolstva – če želimo ohranjati in krepiti šolo kot vključujoč in podporen razvojni kontekst – čaka ogromno izzivov, ki jih trenutna oblast niti ne pripoznava, kaj šele, da bi jim bila kos. Zato nestrpno pričakujem volitve, ki dajejo upanje, da bo bolje.”

  Katja Košir

  psihologinja in visokošolska učiteljica (Vir: FB Gremo volit, 20. 2. 2022)

  ONA VE
 • “Mislim, da je naša družba veliko bolj homogena in enotna v tem, kaj hoče in pričakuje, kot se zdi, če poslušaš politike v parlamentu. Ocenjujem, da je pri nas zelo jasen konsenz o tem, da smo družba, utemeljena na solidarnosti, da si želimo javno in brezplačno šolstvo, javno in brezplačno zdravstvo, kulturo dialoga, da mora biti delo spoštovano, da nam je mar za skupnost in hočemo dostojno življenje za vse. Zdi se mi, da na to prepogosto pozabimo in o tem ne govorimo.”

  Nika Kovač

  Slovenka leta 2021, direktorica Inštituta 8. marec (Vir: 24ur.com, 20. 2. 2022)

  ONA VE
 • “Vedno, ko so ženske v nekem sistemu ali stranki podreprezentatirane, to govori o širšem problemu. Manko žensk na položajih je posledica tega, da obstaja neka neenakost, ki je vpeta v temelje sistema, organizacije in način dela. Za odpravljanje tega se mi zdi ključno, da vzpostavljamo strukture, ki delujejo po principih pravičnosti in enakopravnosti.”

  Nika Kovač

  Nika Kovač, Slovenka leta 2021, direktorica Inštituta 8. marec (Vir: 24ur.com, 20.2.2022)

  ONA VE
 • “Oblasti se menjajo, menjajo se odstotki strank, ampak ljudje lahko ostanemo aktivni in v Sloveniji vzpostavimo nov način političnega delovanja, kjer bomo od politike zahtevali in dobili več, kjer ne bomo volili eno, dobili pa drugo, kjer bodo v enačbi razmišljanja politikov vedno prisotni ljudje in posledice, ki jih bodo doživeli, če delujejo v nasprotju z interesi ljudi. To zelo pomemben korak.”

   

  Nika Kovač

  Slovenka leta 2021, direktorica Inštituta 8. marec (Vir: 24ur.com, 20. 2. 2022)

  ONA VE
 • “Drug pogled, nov začetek.”

  dr. Helena Šuštar

  raziskovalka, svetovalka, predavateljica

  ONA VE
 • “Sprememba vrednot je cenejša kot gradnja novega pasu hitre ceste.”

  dr. Helena Šuštar

  raziskovalka, svetovalka, predavateljica

  ONA VE
 • “Vsak prispeva k trajnostnemu razvoju: s tem, kar naredi in tudi s tem, česar ne naredi.”

   

  dr. Helena Šuštar

  raziskovalka, svetovalka, predavateljica

  ONA VE
 • “Brez višjega stanja zavesti ne moremo ohraniti človeštva.”

  dr. Helena Šuštar

  raziskovalka, svetovalka, predavateljica

  ONA VE
 • »To, da so skoraj vedno v prednosti moški, ni naravni tok, ampak zgodovinsko-družbeni pojav, ostanek patriarhalne družbe. To ni zapisano nikjer v zakonih narave, ne v atomih, molekulah, genih, možganih, sposobnostih… Ženske se lahko bolj povežemo, sodelujemo in se medsebojno podpiramo. Podobno kot moški uporabljajo svoje mreže že tisočletja. Ko bo bolje za ženske, bo bolje za celotno družbo. Tudi zato bi morali biti moški naši zavezniki.«

   

  dr. Andreja Gomboc

  profesorica in znanstvenica

  ONA VE
 • »Ta svoboda, ki jo še vedno imamo filmski ustvarjalci v Evropi, je izjemno pomembna. To je nekaj, kar je treba ohraniti in ceniti.”

  mag. Marta Kos

  Srečna predsednica Združenja ONA VE.

  ONA VE
 • »Ali smo taki, da hočemo vse takoj, ali pa se zelo umikamo in ne upamo zase zahtevati nič. Nekateri drugi narodi lažje povedo svoje želje, so bolj direktni, za povedanim stojijo, ni jim treba biti toliko pasivno agresivni.”

  dr. Vita Poštuvan

  psihologinja (Vir: Večer, Bob dneva 27.12.2021)

  ONA VE
 • “Politična levica ima svoje intelektualce, ki jo neprestano opazujejo in kontrolirajo in ji gledajo pod prste, celo zasmehujejo v medijih. Desničarji pa ne. Desničarski intelektualci ne kritizirajo Janše.”

  dr. Vesna V. Godina

  antropologinja (Vir: Večer, Bob dneva 31.12.2021)

  ONA VE
 • »Če je nestrpnost podpihovana z državnih institucij, potem se pač ne gre čuditi izgredom in nizkim strastem, ki se z družabnih forumov selijo v mestne četrti in na cesto.”

  Melita Forstnerič Hajnšek

  novinarka (Vir: Večer, Bob dneva 06.01.2022)

  ONA VE
 • »Oder je manifest, oder je govorica resnice. Ali laži. Oder je prostor smeha, petja in plesa, a je tudi odprta tribuna, ki se dotakne ljudi.”

  Mojca Kreft

  dramaturginja, umetniška vodja Šentjakobskega gledališča (Vir: Večer, Bob dneva 04.01.2022)

  ONA VE