“Oblasti se menjajo, menjajo se odstotki strank, ampak ljudje lahko ostanemo aktivni in v Sloveniji vzpostavimo nov način političnega delovanja, kjer bomo od politike zahtevali in dobili več, kjer ne bomo volili eno, dobili pa drugo, kjer bodo v enačbi razmišljanja politikov vedno prisotni ljudje in posledice, ki jih bodo doživeli, če delujejo v nasprotju z interesi ljudi. To zelo pomemben korak.”