“Mislim, da je naša družba veliko bolj homogena in enotna v tem, kaj hoče in pričakuje, kot se zdi, če poslušaš politike v parlamentu. Ocenjujem, da je pri nas zelo jasen konsenz o tem, da smo družba, utemeljena na solidarnosti, da si želimo javno in brezplačno šolstvo, javno in brezplačno zdravstvo, kulturo dialoga, da mora biti delo spoštovano, da nam je mar za skupnost in hočemo dostojno življenje za vse. Zdi se mi, da na to prepogosto pozabimo in o tem ne govorimo.”