“Zavedajte se, da se življenje ni šele z vami začelo, nego da smo me starejše in najstarejše že pripravile orno zemljo in boste ve čez čas – takrat že starejše in najstarejše – izročale zorane, posejane in plodne njive mlajšim in najmlajšim v nadaljnjo obdelavo.”