“Zelo smo vpeti v srednjeevropski prostor, a tega ne znamo izkoristiti. Zdi se, kot da Prekmurje ves čas ostaja na robu vsake države, v kateri biva.”