Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti - ONA VE - quote card 11februar dan znanosti uvodna

Mednarodni dan

žensk in deklet v znanosti

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je 11. februar razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Dan promovira udeležbo žensk in deklet v znanosti ter doseganje enakopravnih možnosti žensk znotraj znanstvene skupnosti.

Ali ste vedeli, da podatki OZN kažejo, da:

  • ženske običajno prejemajo manjše raziskovalne štipendije kot njihovi moški kolegi in čeprav predstavljajo 33,3 % vseh raziskovalcev, je le 12 % članov nacionalnih znanstvenih akademij žensk;
  • je na vrhunskih področjih, kot je umetna inteligenca, le ena od petih strokovnjakov (22 %) ženska;
  • da imajo raziskovalke običajno krajše, slabše plačane kariere ter da jih pogosto spregledajo za napredovanje.

Po svetu je žensk znanstvenic le 29,3 odstotka, na ravni Evropske unije 41 odstotkov, v Sloveniji pa je po podatkih Statističnega urada RS delež žensk v raziskovalni dejavnosti za leto 2016 bil precej pod povprečjem EU, le 34,5 odstotka, leta 2019 pa še manj – 33,3 %.

V Združenju ONA VE menimo, da bi bilo treba javnostim postreči z informacijami o dosežkih slovenskih znanstvenic in jim dati glas in veljavo, saj si zaslužijo več pozornosti.

In to ne samo na njihov dan, 11. februarja. Zato smo medije obvestile o prihajajočem obeleževanju 11. 2., dneva žensk in deklet v znanosti.

Kot tudi, da smo ustanovili mrežo strokovnjakinj ONA VE prav z namenom, da medijem in organizatorjem dogodkov olajšamo iskanje sogovornic oziroma gostij.

Na naši spletni strani onave.si lahko najdejo številne zanimive strokovnjakinje-znanstvenice, ki se bodo rade volje odzvale povabilu za intervju, izjavo, pogovor.

Poskrbimo skupaj, da se jih bo bolj slišalo in videlo!