Marta Kos - sem feministka - ONA VE - Marta Kos za Žurnal

Marta Kos, predsednica ONA VE

Foto: Blaž Petkovšek

Enakost za vse

Sem feministka. Ker verjamem, da morajo veljati enake pravice in priložnosti za vse spole. Ker se borim proti spolnim stereotipom, zlasti v medijih. Ker feminizem opolnomoča ženske in dekleta, da verjamejo vase, v svoje sposobnosti in pravice. Ker je feminizem ključnega pomena pri reševanju razširjene in pogosto tolerirane problematike nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, spolnimi napadi in trgovino z ljudmi. Ker feminizem zagovarja reproduktivne pravice in dostop do zdravstvenega varstva, vključno z varnim in zakonitim splavom. Ker se feminizem zavzema za enako plačilo za enako delo, ne glede na spol.

Feministka sem, ker menim, da so ženske danes še vedno premalo zastopane na številnih področjih, vključno s politiko, gospodarstvom in mediji. Zato si v ONA VE prizadevamo za večjo zastopanost žensk v medijih in na javnih dogodskih in za to, da se njihov glas sliši.

Feministka sem, ker v današnjem procesu retradicionalizacije družbe doživljamo,  kako so ženske in moški še vedno podvrženi strogim spolnim vlogam in pričakovanjem, ki omejujejo njihove možnosti in svobodo. Feminizem izpodbija te stereotipe in si prizadeva ustvariti družbo, ki bo bolj enakopravna za vse spole.

Feminizem je danes zame pomemben, ker je kljub številnim dosežkom in napredku na področju enakosti spolov v zadnjih nekaj desetletjih še veliko dela, da bi dosegli resnično enakost spolov. Feminizem je danes zame pomemben,  ker s spodbujanjem enakosti spolov pomaga graditi bolj vključujoče in pravične družbe, ki bolje delujejo za vse. Za ženske, za moške, za vse spole.

Zato pozdravljam, da je naša ministrica za zunanje in evropske zadeve, Tanja Fajon, članica ONA, med tistimi, ki zagovarjajo feministično zunanjo politiko. In ki verjamejo v moč in sposobnosti žensk.

Marta Kos, predsednica Združenja ONA VE