“Iskreno upam, da premoremo dovolj modrosti, da bomo skupaj na novo domislili oblike našega bivanja, delovanja ter upravljanja gospodarstva in družbe.”