“Vlada z ekscesi ne samo ustvarja stanje, ki krši temeljne demokratične principe, temveč psihično utruja državljane do te mere, da se nikomur več ne zdi smiselno zoperstavljati.”