“Sodnik, še posebno ustavni sodnik, mora biti vzor ne le spoštovanja pravnih norm, ampak tudi moralnih in etičnih.”